Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utviklingsfondet for skogbruket

Frist: 20.09.19

Fristen for å sende inn prosjektskisser til Utviklingsfondet for skogbruket er fredag 20. september 2019.

Søknadene sendes til Runa Stenhammer Aanerød (runa.stenhammer.aanerod@landbruksdirektoratet.no) hos Landbruksdirektoratet.

Aktuelle målgrupper er organisasjoner eller bedrifter innen skogsektoren. Det er viktig at prosjektene er forankret i skognæringen.

Det er tilstrekkelig med et omfang på ca to A4 sider for skissen.

Skissene behandles på styremøte torsdag 10. oktober 2019.

Kort tid etter styremøte får søkerne beskjed om hvilke skisser som går videre til full søknad.

Mer informasjon om Utviklingsfondet for skogbruket finner du her.