Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utviklingsfondet for skogbruket

Frist: 21.09.17

Fristen for å sende inn prosjektskisser til Utviklingsfondet er torsdag 21. september 2017.

Søknadene sendes til Jørn Lileng (jorn.lileng@landbruksdirektoratet.no) hos Landbruksdirektoratet.

Aktuelle målgrupper er organisasjoner eller bedrifter innen skogsektoren. Det er viktig at prosjektene er forankret i skognæringen.

Det er tilstrekkelig med et omfang på ca to A4 sider for skissen.

Skissene behandles på styremøte 12. oktober 2017.

Kort tid etter møte får søkerne beskjed om hvilke skisser som går videre til full søknad.

Mer informasjon om Utviklingsfondet for skogbruket finner du her.