Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg av grunnkvote ku

Frist: 01.08.17

Salg av grunnkvote ku

Eier av landbrukseiendom med kumelkkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin. 20 prosent av kvoten må selges til staten. De resterende 80 prosent kan selges privat. Pris ved salg av kvote til staten er 2,50 per liter, mens pris ved privat salg fastsettes privat.

Salget av kumelkkvote må meldes inn senest 1. august inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar. Se temaside for melkekvoter for søknadsskjema for salg og mer informasjon om salg av grunnkvote.

Salg av grunnkvote geit - ny søknadsfrist 1. oktober

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skal være en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter. Oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter innebærer at i omsetningsrunden 2017 og 2018 heves prisen fra dagens 2,50 kroner per liter til 12 kroner per liter for andelen av grunnkvoten som selges til staten (minst 20 prosent). For produsenter som ligger utenfor dagens satsningsområde for geitemelk, det vil si Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås, heves prisen til 15 kroner per liter. Disse prisene forutsetter at hele landbrukseiendommens geitemelkkvote selges.

Salget av geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.