Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Salg av grunnkvote ku og geit

Frist: 01.08.18

Salg av grunnkvote ku og geit

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin. 20 prosent av kvoten må selges til staten. De resterende 80 prosent kan selges privat. Pris ved salg av kvote til staten er kr 2,50 per liter, mens pris ved privat salg fastsettes privat.

Salget av grunnkvote ku og geit må meldes inn senest 1. august inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar. Se temaside for melkekvoter for søknadsskjema for salg og mer informasjon om salg av grunnkvote.

Oppkjøpsordning for geitemelkkvote

I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skulle være en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter. Oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter innebærer at i omsetningsrunden 2018 er prisen kr 12,00 per liter for andelen av grunnkvoten som selges til staten (minst 20 prosent). For produsenter som ligger utenfor dagens satsningsområde for geitemelk, det vil si Leksvik, Namsskogan, Røyrvik og Ås, er prisen kr 15,00 per liter. Disse prisene forutsetter at hele landbrukseiendommens geitemelkkvote selges.