Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk

Frist: 15.09.17

Utviklingstiltakene skal bidra til å nå målet om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Tilskudd kan gis til å gjennomføre prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling og til å redusere barrierer knyttet til økologisk produksjon og marked. Midlene til utviklingstiltak innen økologisk landbruk avsettes over jordbruksoppgjøret hvert år.

Les mer her.