Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søknadsfrist for bærkvoter til bearbeidingsindustrien 2019/2020

Frist: 11.06.19

Tollkvotene for bær til bearbeidingsindustrien fordeles etter forbruk av norske jordbær, bringebær og solbær/kirsebær i perioden 1. juni 2018 til 31. mai 2019. Tollkvoten til det enkelte foretak tildeles ut fra foretakets andel av totalforbruket innenfor hvert enkelt bærslag.

For å få tildelt kvote må man fylle ut vedlagte skjema LDIR-732_B med innkjøp i perioden juni 2018 til mai 2019, og lagerbeholdninger per 1. juni 2018 og 31. mai 2019.

Nye bedrifter kan få tildelt kvote dersom de kan dokumentere at de har inngått kontrakt for kjøp av norske bær i sesongen 2019/2020. Dokumentasjonen kan være en faktura eller kjøpskontrakt hvor mengden det er inngått avtale om fremgår.

Landbruksdirektoratet tildeler kvotene etter 11. juni. Hvis man ikke har rapportert innen fristen vil man ikke ta del i kvotetildelingen.

Størrelsen på kvotene og kvotenes vareomfang fremgår av vedlegg 6b i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Skjemaet skal returneres til Landbruksdirektoratet per e-post, postmottak@landbruksdirektoratet.no, eller post til Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika
0116 Oslo. 

 Vi må ha mottatt skjemaet innen 11. juni 2019. Merk oversendelsen med 19/23529.