Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til gjødsling i skog

Frist: 15.09.20

Ordningen med en sentral ramme og tilskudd til gjødsling i skog videreføres i 2020.

Det kan gis tilskudd med inntil 40 % av kostnaden.

Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

Søknadsfrist for gjennomførte tiltak i 2020 er 15. september

Et større område i nedslagsfeltet til Skagerak er også for 2020 unntatt fra ordningen med tilskudd til gjødsling

 

Les mer om søknadsfrist, retningslinjer, forutsetninger og vilkår