Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til Inn på tunet - piloter

Frist: 01.10.20

I jordbruksoppgjøret 2019 ble det bestemt at det skal gjennomføres et nytt løft for Inn på tunet (IPT) i perioden 2020–2022. I regi av fylkeskommuner og/eller fylkesmenn skal det gjennomføres fire toårige piloter rettet mot mulige innkjøpere av IPT-tjenester på områdene:

  • Demensomsorg 
  • Skole og pedagogiske tilbud (én for grunnskole, én for videregående)
  • Psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening

Les hele utlysinga.