Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

Frist: 07.01.19

Landbruksdirektoratet lyser ein gong i året ut middel til kompetanseutvikling i landbruket (KIL). Tilskotsordninga skal medverke til utvikling av nasjonale og regionale kompetansetilbod. Landbruksdirektoratet handsamar alle innsendte søknadar etter at fristen er gått ut.  

Meir informasjon om tilskotsordninga og utlysinga av 2019-middel finn du her.