Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting

Frist: 01.08.20

Ordningen med en sentral ramme og tilskudd til tettere planting (ved nyplanting) og suppleringsplanting i skog videreføres i 2020.

Tilskuddsatsene er som følger:

  • Tettere planting (ved nyplanting), inntil 60 % av kostnaden.
  • Suppleringsplanting, inntil 20 % av kostnaden.

Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

Søknadsfrist i første søknadsomgang er 1. august.

Søknadene behandles i to søknadsomganger med søknadsfrist henholdsvis 1. august (vårplanting) og 7. november (høstplanting).

Les mer om retningslinjer, forutsetninger og vilkår her.