Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlysning av midler til reindriftsfaglig forskning 2020

Frist: 14.08.20

Reindriftens utviklingsfond (RUF) utlyser nå midler til forskning og til formidling av forskningsresultater med søknadsfrist 14.08.2020. For 2020 er det satt av 500 000 kr til forskningsprosjekter knyttet til reindrift

Det kan søkes om midler i henhold til handlingsplanen «Reindriftens utviklingsfonds midler til FoU. Handlingsplan» som ble vedtatt i RUF-styret 4. desember 2018.

Det er lagt føringer for hvilke områder som skal prioriteres framover av forsknings- og veiledningsprosjekter:

-       Utvikling av fôr til bruk under beitekriser.

-       Overvåking og beredskap om reinens helse.

-       Hvordan klimaendringer og industrielle utslipp påvirker reindriften.

-       HMS-forhold i reindriften.

-       Tiltak for en bedre sikring av reindriftens arealer.

-       Utvikling av reindriftens selvstyre.

Det kan søkes om prosjekter opp til tre års varighet.

Søknadsskjema for 2020 og RUF sin handlingsplan for forskning finner du på www.landbruksdirektoratet.no. Korrekt utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes innen 14. august til postmottak@landbruksdirektoratet.no.

Søknadene sluttbehandles av RUF-styret i løpet av oktober 2020.