ORD/BEGREP:
Gjennomsnittlig engrospris på storfe, lam og egg – planlagt og beregnet
FORKLARING: