ORD/BEGREP:
Generell tollnedsettelse
FORKLARING:

En generell reduksjon i tollsats som gjelder for alle som importerer gjeldende vare innenfor et visst tidsrom.