ORD/BEGREP:
Råvarepriskompensasjon (RÅK)
FORKLARING:

Enkelte bearbeidede landbruksvarer får støtte gjennom nedsatt tollsats, prisnedskrivingstilskudd eller eksportstøtte. Formålet med ordningen er å kompensere for ulikt prisnivå på jordbruksråvarer i Norge og i utlandet.