ORD/BEGREP:
Tollkvoter
FORKLARING:

Kvantumsbegrenset rett til import til lavere tollsats eller tollfritt.