Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Nasjonalt miljøprogram

Type: Rapport |  Publisert:23.11.18
PDF ikon2019

Veileder for såfrø og såkorn

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.18
PDF ikon2019

Tollvernet for såfrø og såkorn 2018/2019

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.18
PDF ikon2019

Fordeling av messekvoten for 2019

Type: Rapport |  Publisert:24.09.18
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3. kvartal 2018

Type: Rapport |  Publisert:08.11.18
PDF ikon2018

Plan for utarbeidelse av utkast til nasjonal strategi for genetiske ressurser for mat og landbruk

Type: Rapport |  Publisert:17.10.18
PDF ikon2018

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Søknad 2018 - del 1 og del 2. Revidert 10.oktober 2018

Type: Veiledning |  Publisert:21.09.18
PDF ikon2018

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2018

Type: Rapport |  Publisert:17.09.18
PDF ikon2018

Målprisrapport 2017–2018

Type: Rapport |  Publisert:04.09.18
PDF ikon2018

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 2. kvartal 2018

Type: Rapport |  Publisert:17.08.18
PDF ikon2018

Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd

Type: Retningslinje |  Publisert:02.07.18
PDF ikon2018

Referansekvaliteter i prisinnhentingen for tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2018-2019

Type: Veiledning |  Publisert:29.06.18
PDF ikon2018

Norske referansepriser ved tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2018-2019

Type: Veiledning |  Publisert:29.06.18
PDF ikon2018

Veileder for korn-, mel- og kraftfôrbransjen, sesongen 2018–2019

Type: Veiledning |  Publisert:29.06.18
PDF ikon2018

Veiledning RÅK-import

Type: Veiledning |  Publisert:28.06.18
PDF ikon2018

Råvareliste RÅK-import, vedlegg til veiledning

Type: Veiledning |  Publisert:28.06.18
PDF ikon2018

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - nye områder 2018-2020

Type: Rapport |  Publisert:19.06.18
PDF ikon2018

Reindriftsnytt 1/2018

Type: Brosjyre |  Publisert:08.06.18
PDF ikon2018

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2018

Type: Rapport |  Publisert:09.05.18
PDF ikon2018

Veileder importvernet for såvarer 2017/2018

Type: Veiledning |  Publisert:05.04.18
PDF ikon2018

Oversikt tollkvoter for import av landbruksvarer 2018

Type: Veiledning |  Publisert:21.03.18
PDF ikon2018

Notat fra arbidsgruppe: Bidrag til strategi om økologisk jordbruk

Type: Rapport |  Publisert:14.03.18
PDF ikon2018

KMP-prosjekter 2018

Type: Rapport |  Publisert:09.03.18
PDF ikon2018

Veileder tilksuddssøknad PNS og XR

Type: Veiledning |  Publisert:27.02.18
PDF ikon2018

Veileder reseptinnmelding og endring

Type: Veiledning |  Publisert:27.02.18
PDF ikon2018