Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Produksjon av økologiske jordbruksvarer. Tillegg til rapport nr. 19/2020

Type: Rapport |  Publisert:15.09.20
PDF ikon2020

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Veiledning |  Publisert:14.09.20
PDF ikon2020

Målprisrapport 2019 - 2020

Type: Rapport |  Publisert:04.09.20
PDF ikon2020

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 2. kvartal 2020

Type: Rapport |  Publisert:31.08.20
PDF ikon2020

Brukerveiledning for saksbehandler i Agros - behandle digital utbetalingsanmodning og sluttføring av saksbehandlingen i løsningen «etterrapportering»

Type: Veiledning |  Publisert:12.08.20
PDF ikon2020

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019

Type: Rapport |  Publisert:05.07.20
PDF ikon2020

Skog som vern mot naturfarer - Kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN)

Type: Rapport |  Publisert:30.06.20
PDF ikon2020

Reindriftsnytt nr. 1/2020

Type: Brosjyre |  Publisert:24.06.20
PDF ikon2020

Vurdering av særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk 2020

Type: Rapport |  Publisert:04.06.20
PDF ikon2020

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2020

Type: Rapport |  Publisert:12.05.20
PDF ikon2020

Information on documentation requirements to manufacturers of PAPs

Type: Veiledning |  Publisert:30.04.20
PDF ikon2020

Hjelpemiddel til dokumentasjon av tollbelagt råvareinnhold, vedlegg 2 til veiledning

Type: Veiledning |  Publisert:01.04.20
PDF ikon2020

Veiledning RÅK-import

Type: Veiledning |  Publisert:01.04.20
PDF ikon2020

Råvareliste RÅK-import, vedlegg 1 til veiledning

Type: Veiledning |  Publisert:01.04.20
PDF ikon2020

Grøntutvalgets rapport for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren

Type: Rapport |  Publisert:27.03.20
PDF ikon2020

Veiledning til søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap for fôring av rein vinteren 2020.pdf

Type: Veiledning |  Publisert:27.03.20
PDF ikon2020

Nasjonale tilretteleggingsmidler innen næringsutvikling og kompetanseheving

Type: Rapport |  Publisert:06.03.20
PDF ikon2020

Evaluering av tilskudd til frakt av slaktedyr

Type: Rapport |  Publisert:06.03.20
PDF ikon2020

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2019

Type: Rapport |  Publisert:04.03.20
PDF ikon2020

Markedsrapport 2019

Type: Rapport |  Publisert:04.03.20
PDF ikon2020

Tiltaksanalyse for å begrense utslipp av ammoniakk i Norge

Type: Rapport |  Publisert:03.03.20
PDF ikon2020

Nasjonalt program for jordhelse. Rapport nr_13_2020

Type: Rapport |  Publisert:28.02.20
PDF ikon2020

Husdyrgjødsel til biogass - gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Type: Rapport |  Publisert:14.02.20
PDF ikon2020

Veileder for administreringen av importvernet for blomster og planter 2020

Type: Veiledning |  Publisert:18.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av kvoteandel innenfor kvotene for halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020