Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Veiledning for pålogging i Altinn

Type: Veiledning | Publisert: 29.01.18
PDF ikon2018

Fordeling av messekvoten for 2018

Type: Rapport | Publisert: 15.12.17
PDF ikon2018

Fordeling av kvotene for halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt for 2018

Type: Rapport | Publisert: 14.12.17
PDF ikon2018

Veileder importvernet blomster og planter 2018

Type: Veiledning | Publisert: 14.12.17
PDF ikon2018

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2016-2017

Type: Rapport | Publisert: 01.12.17
PDF ikon2017

Reindriftsnytt 2017-2

Type: Brosjyre | Publisert: 30.11.17
PDF ikon2017

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3. kvartal 2017

Type: Rapport | Publisert: 01.11.17
PDF ikon2017

Veileder for såfrø og såkorn

Type: Veiledning | Publisert: 30.10.17
PDF ikon2017

Informasjon om nye rundskriv og forskrift om beløpsgrense

Type: Veiledning | Publisert: 04.10.17
PDF ikon2017

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Søknad 2017 - del 2

Type: Veiledning | Publisert: 21.09.17
PDF ikon2017

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 1. halvår 2017.

Type: Rapport | Publisert: 15.09.17
PDF ikon2017

Målprisrapport 2016–2017

Type: Rapport | Publisert: 01.09.17
PDF ikon2017

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 2. kvartal 2017

Type: Rapport | Publisert: 23.08.17
PDF ikon2017

Skogportalen - skjematisk oversikt over arter i og utenfor skog

Type: Veiledning | Publisert: 27.07.17
PDF ikon2017

Skogportalen - skjematisk oversikt over naturtyper i og utenfor skog

Type: Veiledning | Publisert: 27.07.17
PDF ikon2017

OBB Steg for steg Altinn 2017

Type: Veiledning | Publisert: 24.07.17
PDF ikon2017

Referansekvaliteter i prisinnhentingen for tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2017-2018

Type: Veiledning | Publisert: 29.06.17
PDF ikon2017

Norske referansepriser ved tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2017-2018

Type: Veiledning | Publisert: 29.06.17
PDF ikon2017

Veileder for korn, mel og kraftfôrråvarer 2017/2018

Type: Veiledning | Publisert: 29.06.17
PDF ikon2017

Reindriftsnytt 2017-1

Type: Brosjyre | Publisert: 06.06.17
PDF ikon2017

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk - med innstikk

Type: Rapport | Publisert: 01.06.17
PDF ikon2017

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2017

Type: Rapport | Publisert: 22.05.17
PDF ikon2017

Prosjektoversikt 2017 - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Type: Rapport | Publisert: 04.04.17
PDF ikon2017

Tilskuddsgrunnlag for distriktstilskudd grønt

Type: Rapport | Publisert: 17.02.17
PDF ikon2017

Pristilskudd til økologisk frukt, bær og grønnsaker

Type: Rapport | Publisert: 17.02.17
PDF ikon2017