Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Grøntutvalgets rapport for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren

Type: Rapport |  Publisert:27.03.20
PDF ikon2020

Veiledning til søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap for fôring av rein vinteren 2020.pdf

Type: Veiledning |  Publisert:27.03.20
PDF ikon2020

Nasjonale tilretteleggingsmidler innen næringsutvikling og kompetanseheving

Type: Rapport |  Publisert:06.03.20
PDF ikon2020

Evaluering av tilskudd til frakt av slaktedyr

Type: Rapport |  Publisert:06.03.20
PDF ikon2020

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2019

Type: Rapport |  Publisert:04.03.20
PDF ikon2020

Markedsrapport 2019

Type: Rapport |  Publisert:04.03.20
PDF ikon2020

Tiltaksanalyse for å begrense utslipp av ammoniakk i Norge

Type: Rapport |  Publisert:03.03.20
PDF ikon2020

Nasjonalt program for jordhelse. Rapport nr_13_2020

Type: Rapport |  Publisert:28.02.20
PDF ikon2020

Husdyrgjødsel til biogass - gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Type: Rapport |  Publisert:14.02.20
PDF ikon2020

Veileder for administreringen av importvernet for blomster og planter 2020

Type: Veiledning |  Publisert:18.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av kvoteandel innenfor kvotene for halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av messekvoten for 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020

Landbruksdirektoratets årsrapport 2019

Type: Rapport |  Publisert:19.03.20
PDF ikon2019

Årsberetning 2019 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:13.03.20
PDF ikon2019

Årsrapport 2019 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Type: Årsmelding |  Publisert:13.03.20
PDF ikon2019

Norske referansepriser ved tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2019-2020 oppdatert 11.2.2020

Type: Veiledning |  Publisert:11.02.20
PDF ikon2019

Finnmarksvidda - kartlegging og overvåking av reinbeiter - status 2018

Type: Rapport |  Publisert:29.01.20
PDF ikon2019

Reindriftsnytt 2/2019

Type: Brosjyre |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2019

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2018-2019

Type: Rapport |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3.kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:13.11.19
PDF ikon2019

Tollvernet for såfrø/såkorn 2019/2020

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.19
PDF ikon2019

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019 - revidert september

Type: Veiledning |  Publisert:18.09.19
PDF ikon2019

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1.halvår 2019

Type: Rapport |  Publisert:16.09.19
PDF ikon2019

Målprisrapport 2018–2019

Type: Rapport |  Publisert:11.09.19
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for berabeidede landbruksvarer 2. kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:27.08.19
PDF ikon2019