Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Søknad 2019 - del 1 og del 2

Type: Veiledning |  Publisert:19.02.19
PDF ikon2019

Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd

Type: Retningslinje |  Publisert:01.02.19
PDF ikon2019

Evaluering - Økomat - program for produktutvikling

Type: Rapport |  Publisert:29.01.19
PDF ikon2019

Oversikt tollkvoter for import av landbruksvarer

Type: Veiledning |  Publisert:28.01.19
PDF ikon2019

Prosjektoversikt 2019 - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Type: Rapport |  Publisert:25.01.19
PDF ikon2019

Veileder for risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond

Type: Veiledning |  Publisert:19.12.18
PDF ikon2019

Veileder for administreringen av importvernet for planter og blomster 2019

Type: Veiledning |  Publisert:18.12.18
PDF ikon2019

Nasjonalt miljøprogram

Type: Rapport |  Publisert:23.11.18
PDF ikon2019

Veileder for såfrø og såkorn

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.18
PDF ikon2019

Tollvernet for såfrø og såkorn 2018/2019

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.18
PDF ikon2019

Fordeling av messekvoten for 2019

Type: Rapport |  Publisert:24.09.18
PDF ikon2019

Reindriftsnytt 2/2018

Type: Brosjyre |  Publisert:20.12.18
PDF ikon2018

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3. kvartal 2018

Type: Rapport |  Publisert:08.11.18
PDF ikon2018

Plan for utarbeidelse av utkast til nasjonal strategi for genetiske ressurser for mat og landbruk

Type: Rapport |  Publisert:17.10.18
PDF ikon2018

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2018

Type: Rapport |  Publisert:17.09.18
PDF ikon2018

Målprisrapport 2017–2018

Type: Rapport |  Publisert:04.09.18
PDF ikon2018

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 2. kvartal 2018

Type: Rapport |  Publisert:17.08.18
PDF ikon2018

Referansekvaliteter i prisinnhentingen for tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2018-2019

Type: Veiledning |  Publisert:29.06.18
PDF ikon2018

Norske referansepriser ved tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2018-2019

Type: Veiledning |  Publisert:29.06.18
PDF ikon2018

Veileder for korn-, mel- og kraftfôrbransjen, sesongen 2018–2019

Type: Veiledning |  Publisert:29.06.18
PDF ikon2018

Veiledning RÅK-import

Type: Veiledning |  Publisert:28.06.18
PDF ikon2018

Råvareliste RÅK-import, vedlegg til veiledning

Type: Veiledning |  Publisert:28.06.18
PDF ikon2018

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - nye områder 2018-2020

Type: Rapport |  Publisert:19.06.18
PDF ikon2018

Reindriftsnytt 1/2018

Type: Brosjyre |  Publisert:08.06.18
PDF ikon2018

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2018

Type: Rapport |  Publisert:09.05.18
PDF ikon2018