Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Plan for arbeid 2020–2025, Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Veiledning |  Publisert:23.11.20
PDF ikon2025

Fordeling av kvoteandel innenfor kvotene for halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2021

Type: Rapport |  Publisert:17.12.20
PDF ikon2021

Fordeling av messekvoten for 2021

Type: Rapport |  Publisert:17.12.20
PDF ikon2021

Veileder for generelle tollnedsettelser til kjøtt og egg

Type: Veiledning |  Publisert:08.12.20
PDF ikon2021

Veiledning RÅK-tilskudd

Type: Veiledning |  Publisert:18.11.20
PDF ikon2020

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3. kvartal 2020

Type: Rapport |  Publisert:17.11.20
PDF ikon2020

Veileder for tollvernet for såvare

Type: Veiledning |  Publisert:30.10.20
PDF ikon2020

Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen

Type: Retningslinje |  Publisert:29.10.20
PDF ikon2020

Produksjon av økologiske jordbruksvarer. Tillegg til rapport nr. 19/2020

Type: Rapport |  Publisert:15.09.20
PDF ikon2020

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Veiledning |  Publisert:14.09.20
PDF ikon2020

Målprisrapport 2019 - 2020

Type: Rapport |  Publisert:04.09.20
PDF ikon2020

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 2. kvartal 2020

Type: Rapport |  Publisert:31.08.20
PDF ikon2020

Brukerveiledning for saksbehandler i Agros - behandle digital utbetalingsanmodning og sluttføring av saksbehandlingen i løsningen «etterrapportering»

Type: Veiledning |  Publisert:12.08.20
PDF ikon2020

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019

Type: Rapport |  Publisert:05.07.20
PDF ikon2020

Skog som vern mot naturfarer - Kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN)

Type: Rapport |  Publisert:30.06.20
PDF ikon2020

Reindriftsnytt nr. 1/2020

Type: Brosjyre |  Publisert:24.06.20
PDF ikon2020

Vurdering av særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk 2020

Type: Rapport |  Publisert:04.06.20
PDF ikon2020

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2020

Type: Rapport |  Publisert:12.05.20
PDF ikon2020

Information on documentation requirements to manufacturers of PAPs

Type: Veiledning |  Publisert:30.04.20
PDF ikon2020

Hjelpemiddel til dokumentasjon av tollbelagt råvareinnhold, vedlegg 2 til veiledning

Type: Veiledning |  Publisert:01.04.20
PDF ikon2020

Veiledning RÅK-import

Type: Veiledning |  Publisert:01.04.20
PDF ikon2020

Råvareliste RÅK-import, vedlegg 1 til veiledning

Type: Veiledning |  Publisert:01.04.20
PDF ikon2020

Grøntutvalgets rapport for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren

Type: Rapport |  Publisert:27.03.20
PDF ikon2020

Veiledning til søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap for fôring av rein vinteren 2020.pdf

Type: Veiledning |  Publisert:27.03.20
PDF ikon2020

Nasjonale tilretteleggingsmidler innen næringsutvikling og kompetanseheving

Type: Rapport |  Publisert:06.03.20
PDF ikon2020