Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Veileder for administreringen av importvernet for blomster og planter 2020

Type: Veiledning |  Publisert:18.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av kvoteandel innenfor kvotene for halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av messekvoten for 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020

Reindriftsnytt 2/2019

Type: Brosjyre |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2019

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2018-2019

Type: Rapport |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3.kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:13.11.19
PDF ikon2019

Tollvernet for såfrø/såkorn 2019/2020

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.19
PDF ikon2019

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019 - revidert september

Type: Veiledning |  Publisert:18.09.19
PDF ikon2019

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1.halvår 2019

Type: Rapport |  Publisert:16.09.19
PDF ikon2019

Målprisrapport 2018–2019

Type: Rapport |  Publisert:11.09.19
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for berabeidede landbruksvarer 2. kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:27.08.19
PDF ikon2019

KOSTRA landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2018

Type: Rapport |  Publisert:28.06.19
PDF ikon2019

Økologiprogram 2019-2030

Type: Rapport |  Publisert:25.06.19
PDF ikon2019

Veileder for korn-, mel- og kraftfôrbransjen, sesongen 2019–2020 oppdatert 26.8.2019

Type: Veiledning |  Publisert:24.06.19
PDF ikon2019

Referansekvaliteter i prisinnhentingen for tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2019-2020

Type: Veiledning |  Publisert:24.06.19
PDF ikon2019

Norske referansepriser ved tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2019-2020 fra 1.9.2019

Type: Veiledning |  Publisert:24.06.19
PDF ikon2019

Reindriftsnytt 1/2019

Type: Brosjyre |  Publisert:20.06.19
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:10.05.19
PDF ikon2019

Prosjektoversikt utviklingstiltak 2019

Type: Rapport |  Publisert:02.05.19
PDF ikon2019

Fareindikatorer ved skogsveibygging

Type: Veiledning |  Publisert:08.04.19
PDF ikon2019

Vedlegg til rapport M1161 om Pilotfasen for 'Planting av skog på nye areal som klimatiltak'

Type: Rapport |  Publisert:04.04.19
PDF ikon2019

Pilotfasen for Planting av skog på nye areal som klimatiltak - Sluttrapportering og evaluering

Type: Rapport |  Publisert:04.04.19
PDF ikon2019

Konsekvensene av å avvikle samordning mellom tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og jordbrukerens lønnsinntekt

Type: Rapport |  Publisert:18.03.19
PDF ikon2019

Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd

Type: Retningslinje |  Publisert:01.02.19
PDF ikon2019

Evaluering - Økomat - program for produktutvikling

Type: Rapport |  Publisert:29.01.19
PDF ikon2019