Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Referansekvaliteter i prisinnhentingen for tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2017-2018

Type: Veiledning | Publisert: 29.06.17
PDF ikon2017

Norske referansepriser ved tollfastsettelse for matkorn og kraftfôrråvarer 2017-2018

Type: Veiledning | Publisert: 29.06.17
PDF ikon2017

Veileder for korn, mel og kraftfôrråvarer 2017/2018

Type: Veiledning | Publisert: 29.06.17
PDF ikon2017

Reindriftsnytt 2017-1

Type: Brosjyre | Publisert: 06.06.17
PDF ikon2017

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk - med innstikk

Type: Rapport | Publisert: 01.06.17
PDF ikon2017

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2017

Type: Rapport | Publisert: 22.05.17
PDF ikon2017

Veileder til søknad om produksjonstilskudd - søknad del 1 2017

Type: Veiledning | Publisert: 24.04.17
PDF ikon2017

Prosjektoversikt 2017 - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Type: Rapport | Publisert: 04.04.17
PDF ikon2017

Tilskuddsgrunnlag for distriktstilskudd grønt

Type: Rapport | Publisert: 17.02.17
PDF ikon2017

Pristilskudd til økologisk frukt, bær og grønnsaker

Type: Rapport | Publisert: 17.02.17
PDF ikon2017

Utredninger om økologisk landbruk til jordbruksoppgjøret 2017

Type: Rapport | Publisert: 16.02.17
PDF ikon2017

Introduksjon til veileder frukt og grønt 2017

Type: Veiledning | Publisert: 27.01.17
PDF ikon2017

Veileder for administrasjonen av tollvernet for frukt og grønt 2017

Type: Veiledning | Publisert: 27.01.17
PDF ikon2017

Veileder importvernet for blomster og andre planter 2017

Type: Veiledning | Publisert: 29.11.16
PDF ikon2017

OBB Steg for steg Altinn 2017

Type: Veiledning | Publisert: 06.07.16
PDF ikon2017

Sjekklister - Utvalgte kulturlandskap

Type: Veiledning | Publisert: 27.10.09
Dokument ikon2017

Årsmelding Statens Naturskadefond 2016

Type: Årsmelding | Publisert: 02.06.17
PDF ikon2016

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2016

Type: Rapport | Publisert: 31.03.17
PDF ikon2016

Veiledning til elektronisk Melding om reindrift

Type: Veiledning | Publisert: 27.03.17
PDF ikon2016

Årsmelding 2016 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding | Publisert: 15.03.17
PDF ikon2016

Årsrapport 2016 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Type: Årsmelding | Publisert: 15.03.17
PDF ikon2016

Omverdenrapport 2016

Type: Rapport | Publisert: 17.02.17
PDF ikon2016

Markedsrapport 2016

Type: Rapport | Publisert: 17.02.17
PDF ikon2016

Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt

Type: Rapport | Publisert: 09.11.16
PDF ikon2016

Tollnedsettelser for såvarer i sesongen 2016/2017

Type: Veiledning | Publisert: 04.11.16
PDF ikon2016