Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Miljøstatus i landbruket for 2015

Type: Rapport |  Publisert:17.03.16
PDF ikon2016

Faktaark om gjødsling av skog som klimatiltak

Type: Brosjyre |  Publisert:02.03.16
PDF ikon2016

Utforming av nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser

Type: Rapport |  Publisert:18.02.16
PDF ikon2016

Harmonisering av tilskuddene til ammeku og melkeku

Type: Rapport |  Publisert:18.02.16
PDF ikon2016

Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker

Type: Rapport |  Publisert:15.02.16
PDF ikon2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Type: Veiledning |  Publisert:08.02.16
PDF ikon2016

Tollsatser og fordeling av kvote halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2016

Type: Rapport |  Publisert:18.12.15
PDF ikon2016

KMP-prosjekter 2 2015

Type: Rapport |  Publisert:09.03.18
PDF ikon2015

Totalregnskapet 2015-budsjett 2016

Type: Rapport |  Publisert:19.01.17
PDF ikon2015

KOSTRA Landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2015

Type: Rapport |  Publisert:04.07.16
PDF ikon2015

Omsetningsrådets årsmelding 2015

Type: Årsmelding |  Publisert:22.06.16
PDF ikon2015

Årsmelding Statens Naturskadefond 2015

Type: Årsmelding |  Publisert:18.05.16
PDF ikon2015

Økologisk produksjon og omsetning 2015

Type: Rapport |  Publisert:18.03.16
PDF ikon2015

Ressursregnskapet 2014-2015

Type: Rapport |  Publisert:26.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-4

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-3

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-2

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-1

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Omverdenrapport 2015

Type: Rapport |  Publisert:18.02.16
PDF ikon2015

Tollnedsettelser for såvarer i sesongen 2015/2016

Type: Veiledning |  Publisert:03.11.15
2015

Veileder administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg

Type: Veiledning |  Publisert:09.10.15
PDF ikon2015

Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker

Type: Veiledning |  Publisert:23.09.15
PDF ikon2015

Landbruksdirektoratets strategiske plan 2015-2020

Type: Brosjyre |  Publisert:21.09.15
PDF ikon2015

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1. halvår 2015

Type: Rapport |  Publisert:14.09.15
PDF ikon2015

Målprisrapport 2014–2015

Type: Rapport |  Publisert:01.09.15
PDF ikon2015