Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

KMP-prosjekter 1 2017

Type: Rapport |  Publisert:09.03.18
PDF ikon2017

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2017

Type: Rapport |  Publisert:01.03.18
PDF ikon2017

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2016-2017

Type: Rapport |  Publisert:01.12.17
PDF ikon2017

Reindriftsnytt 2017-2

Type: Brosjyre |  Publisert:30.11.17
PDF ikon2017

Informasjon om nye rundskriv og forskrift om beløpsgrense

Type: Veiledning |  Publisert:04.10.17
PDF ikon2017

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 1. halvår 2017.

Type: Rapport |  Publisert:15.09.17
PDF ikon2017

Målprisrapport 2016–2017

Type: Rapport |  Publisert:01.09.17
PDF ikon2017

Skogportalen - skjematisk oversikt over arter i og utenfor skog

Type: Veiledning |  Publisert:27.07.17
PDF ikon2017

Skogportalen - skjematisk oversikt over naturtyper i og utenfor skog

Type: Veiledning |  Publisert:27.07.17
PDF ikon2017

OBB Steg for steg Altinn 2017

Type: Veiledning |  Publisert:24.07.17
PDF ikon2017

Reindriftsnytt 2017-1

Type: Brosjyre |  Publisert:06.06.17
PDF ikon2017

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk - med innstikk

Type: Rapport |  Publisert:01.06.17
PDF ikon2017

Prosjektoversikt 2017 - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Type: Rapport |  Publisert:04.04.17
PDF ikon2017

Tilskuddsgrunnlag for distriktstilskudd grønt

Type: Rapport |  Publisert:17.02.17
PDF ikon2017

Pristilskudd til økologisk frukt, bær og grønnsaker

Type: Rapport |  Publisert:17.02.17
PDF ikon2017

Utredninger om økologisk landbruk til jordbruksoppgjøret 2017

Type: Rapport |  Publisert:16.02.17
PDF ikon2017

Veileder for administrasjonen av tollvernet for frukt og grønt 2018

Type: Veiledning |  Publisert:27.01.17
PDF ikon2017

Mal for forvaltningsplan, sjekkliste - Utvalgte kulturlandskap

Type: Veiledning |  Publisert:27.10.09
Dokument ikon2017

Utfordringer for selvstyre i reindriftsnæringen

Type: Rapport |  Publisert:13.02.19
PDF ikon2016

Reindriftsnytt 2016-2

Type: Brosjyre |  Publisert:22.05.18
PDF ikon2016

Reindriftsnytt 2016-1

Type: Brosjyre |  Publisert:22.05.18
PDF ikon2016

Totalregnskapet 2016-budsjett 2017

Type: Rapport |  Publisert:29.01.18
PDF ikon2016

Årsrapport Sentralt inntrukne rentemidler 2016

Type: Årsmelding |  Publisert:23.08.17
PDF ikon2016

KOSTRA landbruk - Ei vurdering av rapporteringa for 2016

Type: Rapport |  Publisert:16.08.17
PDF ikon2016

Årsmelding Statens Naturskadefond 2016

Type: Årsmelding |  Publisert:02.06.17
PDF ikon2016