Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2016

Type: Rapport |  Publisert:31.03.17
PDF ikon2016

Årsmelding 2016 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:15.03.17
PDF ikon2016

Årsrapport 2016 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Type: Årsmelding |  Publisert:15.03.17
PDF ikon2016

Omverdenrapport 2016

Type: Rapport |  Publisert:17.02.17
PDF ikon2016

Tollnedsettelser for såvarer i sesongen 2016/2017

Type: Veiledning |  Publisert:04.11.16
PDF ikon2016

Opsjonavtaler om utbygging av dyrka og dyrkbar jord

Type: Rapport |  Publisert:27.09.16
PDF ikon2016

Vernebestemmelsene i jordloven

Type: Rapport |  Publisert:27.09.16
PDF ikon2016

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1.halvår 2016

Type: Rapport |  Publisert:15.09.16
PDF ikon2016

Målprisrapport 2015–2016

Type: Rapport |  Publisert:01.09.16
PDF ikon2016

Korn, mel og kraftfôrråvarer 2016-2017

Type: Veiledning |  Publisert:01.07.16
PDF ikon2016

Miljøstatus i landbruket for 2015

Type: Rapport |  Publisert:17.03.16
PDF ikon2016

Faktaark om gjødsling av skog som klimatiltak

Type: Brosjyre |  Publisert:02.03.16
PDF ikon2016

Utforming av nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser

Type: Rapport |  Publisert:18.02.16
PDF ikon2016

Harmonisering av tilskuddene til ammeku og melkeku

Type: Rapport |  Publisert:18.02.16
PDF ikon2016

Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker

Type: Rapport |  Publisert:15.02.16
PDF ikon2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Type: Veiledning |  Publisert:08.02.16
PDF ikon2016

Tollsatser og fordeling av kvote halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2016

Type: Rapport |  Publisert:18.12.15
PDF ikon2016

KMP-prosjekter 2 2015

Type: Rapport |  Publisert:09.03.18
PDF ikon2015

Totalregnskapet 2015-budsjett 2016

Type: Rapport |  Publisert:19.01.17
PDF ikon2015

KOSTRA Landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2015

Type: Rapport |  Publisert:04.07.16
PDF ikon2015

Omsetningsrådets årsmelding 2015

Type: Årsmelding |  Publisert:22.06.16
PDF ikon2015

Årsmelding Statens Naturskadefond 2015

Type: Årsmelding |  Publisert:18.05.16
PDF ikon2015

Økologisk produksjon og omsetning 2015

Type: Rapport |  Publisert:18.03.16
PDF ikon2015

Ressursregnskapet 2014-2015

Type: Rapport |  Publisert:26.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-4

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015