Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Korn, mel og kraftfôrråvarer 2015-2016

Type: Veiledning |  Publisert:17.07.15
PDF ikon2015

Leiejord - avgjørende for økt norsk matproduksjon

Type: Rapport |  Publisert:01.07.15
PDF ikon2015

Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Type: Rapport |  Publisert:01.06.15
PDF ikon2015

Informasjonsbrev til Fylkemannen - skogsveier og kart

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Nummerering og parsellering av skogsveier. Sist endret 02.07.2015

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Definisjon av landbruksveier. Sist endret 02.07.2015

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Ajourføring av skogsbilveier

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Statusrapport for foryngelseskontroll 2014

Type: Rapport |  Publisert:16.04.15
PDF ikon2015

Miljøstatus i landbruket for 2014

Type: Rapport |  Publisert:14.04.15
PDF ikon2015

Vedlegg til rapport om produksjonsregioner for kumelkkvoter

Type: Rapport |  Publisert:25.03.15
PDF ikon2015

Produksjonsregioner for kumelkkvoter

Type: Rapport |  Publisert:25.03.15
PDF ikon2015

Gjennomgang av sykepengeordningen for jordbrukere

Type: Rapport |  Publisert:18.03.15
PDF ikon2015

Endringer i forvaltningsregimet for produksjonstilskudd

Type: Rapport |  Publisert:11.03.15
PDF ikon2015

Prosessbeskrivelse foryngelseskontroll

Type: Veiledning |  Publisert:17.02.15
PDF ikon2015

Veileder for tolladministrering av frukt, grønt og poteter 2015.pdf

Type: Veiledning |  Publisert:16.02.15
PDF ikon2015

Totalregnskapet 2014-budsjett 2015

Type: Rapport |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2014

Reindriftsnytt 2014-1

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2014

Utviklingsfondet Årsmelding 2014.pdf

Type: Årsmelding |  Publisert:05.01.16
PDF ikon2014

KOSTRA Landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2014

Type: Rapport |  Publisert:19.08.15
PDF ikon2014

Omsetningsrådets årsmelding 2014

Type: Rapport |  Publisert:15.06.15
PDF ikon2014

Reindriftsnytt 2014-2

Type: Brosjyre |  Publisert:11.06.15
PDF ikon2014

Kortsiktige konsekvenser av jordbruksoppgjøret 2014

Type: Rapport |  Publisert:06.05.15
PDF ikon2014

2014 Årsmelding Statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:06.05.15
PDF ikon2014

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse

Type: Håndbok |  Publisert:05.05.15
2014

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2014

Type: Rapport |  Publisert:08.04.15
PDF ikon2014