Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Reindriftsnytt 2015-3

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-2

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Reindriftsnytt 2015-1

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2015

Omverdenrapport 2015

Type: Rapport |  Publisert:18.02.16
PDF ikon2015

Tollnedsettelser for såvarer i sesongen 2015/2016

Type: Veiledning |  Publisert:03.11.15
2015

Veileder administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg

Type: Veiledning |  Publisert:09.10.15
PDF ikon2015

Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker

Type: Veiledning |  Publisert:23.09.15
PDF ikon2015

Landbruksdirektoratets strategiske plan 2015-2020

Type: Brosjyre |  Publisert:21.09.15
PDF ikon2015

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1. halvår 2015

Type: Rapport |  Publisert:14.09.15
PDF ikon2015

Målprisrapport 2014–2015

Type: Rapport |  Publisert:01.09.15
PDF ikon2015

Korn, mel og kraftfôrråvarer 2015-2016

Type: Veiledning |  Publisert:17.07.15
PDF ikon2015

Leiejord - avgjørende for økt norsk matproduksjon

Type: Rapport |  Publisert:01.07.15
PDF ikon2015

Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Type: Rapport |  Publisert:01.06.15
PDF ikon2015

Informasjonsbrev til Fylkemannen - skogsveier og kart

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Nummerering og parsellering av skogsveier. Sist endret 02.07.2015

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Definisjon av landbruksveier. Sist endret 02.07.2015

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Ajourføring av skogsbilveier

Type: Veiledning |  Publisert:04.05.15
PDF ikon2015

Statusrapport for foryngelseskontroll 2014

Type: Rapport |  Publisert:16.04.15
PDF ikon2015

Miljøstatus i landbruket for 2014

Type: Rapport |  Publisert:14.04.15
PDF ikon2015

Vedlegg til rapport om produksjonsregioner for kumelkkvoter

Type: Rapport |  Publisert:25.03.15
PDF ikon2015

Produksjonsregioner for kumelkkvoter

Type: Rapport |  Publisert:25.03.15
PDF ikon2015

Gjennomgang av sykepengeordningen for jordbrukere

Type: Rapport |  Publisert:18.03.15
PDF ikon2015

Endringer i forvaltningsregimet for produksjonstilskudd

Type: Rapport |  Publisert:11.03.15
PDF ikon2015

Prosessbeskrivelse foryngelseskontroll

Type: Veiledning |  Publisert:17.02.15
PDF ikon2015

Veileder for tolladministrering av frukt, grønt og poteter 2015.pdf

Type: Veiledning |  Publisert:16.02.15
PDF ikon2015