Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Målprisrapport 2013-2014

Type: Rapport |  Publisert:01.09.14
PDF ikon2014

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

Type: Rapport |  Publisert:23.05.14
PDF ikon2014

Utvalgte kulturlandskap- oppsummering og anbefalinger fra sekretariatet til LMD og KLD 2014

Type: Rapport |  Publisert:09.04.14
PDF ikon2014

Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Forslag til endringer i forvaltningsregimet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Utredning om bruk av Husdyrregisteret for storfe i tilskuddsforvaltningen

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Utredning av endring av produksjonstilskudd for sau/ lam og geit/ kje. Rapport fra arbeidsgruppe til jordbruksforhandlingene 2014

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Korn, mel og kraftfôrråvarer 2014-2015

Type: Veiledning |  Publisert:01.07.13
PDF ikon2014

Totalregnskapet 2013-budsjett 2014

Type: Rapport |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2013

Utviklingsfondet Årsmelding 2013.pdf

Type: Årsmelding |  Publisert:05.01.16
PDF ikon2013

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Type: Rapport |  Publisert:27.08.15
PDF ikon2013

Reindriftsnytt 2013-2

Type: Brosjyre |  Publisert:11.06.15
PDF ikon2013

Reindriftsnytt 2013-1

Type: Brosjyre |  Publisert:11.06.15
PDF ikon2013

Ressursregnskapet 2012-2013

Type: Rapport |  Publisert:09.06.15
PDF ikon2013

2013 Årsmelding statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:03.07.14
PDF ikon2013

Omsetningsrådets årsmelding 2013

Type: Årsmelding |  Publisert:30.06.14
PDF ikon2013

KOSTRA - Landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2013

Type: Rapport |  Publisert:27.06.14
PDF ikon2013

Årsrapport 2013 - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Rapport |  Publisert:09.04.14
PDF ikon2013

Evalueringsrapporten fra Østlandsforskning 2013 - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Rapport |  Publisert:09.04.14
PDF ikon2013

Sluttrapport Landbruksbygg og kulturlandskap

Type: Rapport |  Publisert:02.04.14
PDF ikon2013

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 2013.

Type: Rapport |  Publisert:20.03.14
PDF ikon2013

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2013

Type: Rapport |  Publisert:04.03.14
PDF ikon2013

Importvernet for ost

Type: Veiledning |  Publisert:02.12.13
2013

Administrering av tollvernet for såvarer sesongen 2013 - 2014

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.13
PDF ikon2013