Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Ressursregnskapet for reindriftsnæringen 2013-2014

Type: Rapport |  Publisert:15.10.19
PDF ikon2014

Totalregnskapet 2014-budsjett 2015

Type: Rapport |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2014

Reindriftsnytt 2014-1

Type: Brosjyre |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2014

Utviklingsfondet Årsmelding 2014.pdf

Type: Årsmelding |  Publisert:05.01.16
PDF ikon2014

KOSTRA Landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2014

Type: Rapport |  Publisert:19.08.15
PDF ikon2014

Omsetningsrådets årsmelding 2014

Type: Rapport |  Publisert:15.06.15
PDF ikon2014

Reindriftsnytt 2014-2

Type: Brosjyre |  Publisert:11.06.15
PDF ikon2014

Kortsiktige konsekvenser av jordbruksoppgjøret 2014

Type: Rapport |  Publisert:06.05.15
PDF ikon2014

2014 Årsmelding Statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:06.05.15
PDF ikon2014

Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse

Type: Håndbok |  Publisert:05.05.15
2014

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2014

Type: Rapport |  Publisert:08.04.15
PDF ikon2014

Omverdenrapport 2014

Type: Rapport |  Publisert:25.02.15
PDF ikon2014

Markedsrapport 2014

Type: Rapport |  Publisert:25.02.15
PDF ikon2014

Vurdering av nye tilskudd til grøntsektoren

Type: Rapport |  Publisert:27.01.15
PDF ikon2014

Verdivekst prosjektrapport

Type: Rapport |  Publisert:06.01.15
PDF ikon2014

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 1 halvår 2014.

Type: Rapport |  Publisert:15.09.14
PDF ikon2014

Målprisrapport 2013-2014

Type: Rapport |  Publisert:01.09.14
PDF ikon2014

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

Type: Rapport |  Publisert:23.05.14
PDF ikon2014

Utvalgte kulturlandskap- oppsummering og anbefalinger fra sekretariatet til LMD og KLD 2014

Type: Rapport |  Publisert:09.04.14
PDF ikon2014

Vurdering av særskilte tema innenfor velferdsordningene

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Forslag til endringer i forvaltningsregimet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Utredning om bruk av Husdyrregisteret for storfe i tilskuddsforvaltningen

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Utredning av endring av produksjonstilskudd for sau/ lam og geit/ kje. Rapport fra arbeidsgruppe til jordbruksforhandlingene 2014

Type: Rapport |  Publisert:14.02.14
PDF ikon2014

Korn, mel og kraftfôrråvarer 2014-2015

Type: Veiledning |  Publisert:01.07.13
PDF ikon2014