Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Omsetningsrådets årsmelding 2011

Type: Årsmelding |  Publisert:29.05.12
PDF ikon2011

Statusrapport for foryngelseskontroll 2011

Type: Rapport |  Publisert:09.05.12
PDF ikon2011

Prosjektoversikt vår 2011

Type: Rapport |  Publisert:30.04.12
PDF ikon2011

Prosjektoversikt høst 2011

Type: Rapport |  Publisert:30.04.12
PDF ikon2011

Årsmelding - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:20.04.12
PDF ikon2011

Årsmelding - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Type: Årsmelding |  Publisert:20.04.12
PDF ikon2011

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2011

Type: Rapport |  Publisert:21.03.12
PDF ikon2011

Innstilling fra ekspertutvalget vedrørende endringer i erstatningsordningen for rovviltskade på husdyr

Type: Rapport |  Publisert:12.03.12
PDF ikon2011

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2011

Type: Rapport |  Publisert:16.02.12
PDF ikon2011

Jubileumshefte Statens naturskadefond engelsk

Type: Brosjyre |  Publisert:11.01.12
PDF ikon2011

Jubileumshefte Statens naturskadefond norsk

Type: Brosjyre |  Publisert:10.01.12
PDF ikon2011

Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012

Type: Veiledning |  Publisert:14.12.11
PDF ikon2011

Evaluering av pilotordningen for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Type: Rapport |  Publisert:03.10.11
PDF ikon2011

Kyllingbladet nr. 9 per 1. september 2011

Type: Rapport |  Publisert:29.09.11
PDF ikon2011

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 1. halvår 2011 - Nynorsk

Type: Rapport |  Publisert:16.09.11
PDF ikon2011

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 1. halvår 2011

Type: Rapport |  Publisert:16.09.11
PDF ikon2011

Målprisrapport 2010-2011

Type: Rapport |  Publisert:01.09.11
PDF ikon2011

Målprisrapport 2010-2011 - Nynorsk

Type: Rapport |  Publisert:01.09.11
PDF ikon2011

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel - evaluering av pilotordning

Type: Rapport |  Publisert:10.08.11
PDF ikon2011

Kyllingbladet nr. 6 per 1. juni 2011

Type: Rapport |  Publisert:06.07.11
PDF ikon2011

Kyllingbladet nr. 3 per 1. mars 2011

Type: Rapport |  Publisert:28.03.11
PDF ikon2011

Vurdering av delutbetaling - avløsertilskudd ferie og fritid

Type: Rapport |  Publisert:18.02.11
PDF ikon2011

Miljøvirkemidlene i landbruket 2011

Type: Rapport |  Publisert:16.02.11
PDF ikon2011

Kyllingbladet nr. 1 per 1. jan. 2011

Type: Rapport |  Publisert:03.02.11
PDF ikon2011

Reindrift og nasjonalparker - del 2

Type: Rapport |  Publisert:29.02.16
PDF ikon2010