Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Tiltaksanalyse for å begrense utslipp av ammoniakk i Norge

Type: Rapport |  Publisert:03.03.20
PDF ikon2020

Nasjonalt program for jordhelse. Rapport nr_13_2020

Type: Rapport |  Publisert:28.02.20
PDF ikon2020

Husdyrgjødsel til biogass - gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Type: Rapport |  Publisert:14.02.20
PDF ikon2020

Veileder for administreringen av importvernet for blomster og planter 2020

Type: Veiledning |  Publisert:18.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av kvoteandel innenfor kvotene for halalslaktet kjøtt og kosherslaktet kjøtt 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020

Fordeling av messekvoten for 2020

Type: Veiledning |  Publisert:06.12.19
PDF ikon2020

KOSTRA landbruk - Ei vurdering av rapporteringa for 2019

Type: Rapport |  Publisert:01.07.20
PDF ikon2019

Omsetningsrådets årsmelding 2019

Type: Årsmelding |  Publisert:23.06.20
PDF ikon2019

Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer 2019

Type: Rapport |  Publisert:20.03.20
PDF ikon2019

Landbruksdirektoratets årsrapport 2019

Type: Rapport |  Publisert:19.03.20
PDF ikon2019

Landbruksdirektoratets årsrapport 2019

Type: Årsmelding |  Publisert:16.03.20
PDF ikon2019

Årsberetning 2019 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:13.03.20
PDF ikon2019

Årsrapport 2019 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Type: Årsmelding |  Publisert:13.03.20
PDF ikon2019

Finnmarksvidda - kartlegging og overvåking av reinbeiter - status 2018

Type: Rapport |  Publisert:29.01.20
PDF ikon2019

Reindriftsnytt 2/2019

Type: Brosjyre |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2019

Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2018-2019

Type: Rapport |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 3.kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:13.11.19
PDF ikon2019

Tollvernet for såfrø/såkorn 2019/2020

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.19
PDF ikon2019

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1.halvår 2019

Type: Rapport |  Publisert:16.09.19
PDF ikon2019

Målprisrapport 2018–2019

Type: Rapport |  Publisert:11.09.19
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for berabeidede landbruksvarer 2. kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:27.08.19
PDF ikon2019

KOSTRA landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2018

Type: Rapport |  Publisert:28.06.19
PDF ikon2019

Økologiprogram 2019-2030

Type: Rapport |  Publisert:25.06.19
PDF ikon2019

Reindriftsnytt 1/2019

Type: Brosjyre |  Publisert:20.06.19
PDF ikon2019

Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2019

Type: Rapport |  Publisert:10.05.19
PDF ikon2019