Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Årsmelding - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Årsmelding |  Publisert:02.07.10
PDF ikon2009

Årsmelding Omsetningsrådet 2009

Type: Årsmelding |  Publisert:11.06.10
PDF ikon2009

Rapport fra nasjonalt beiteprosjekt 2009

Type: Rapport |  Publisert:09.06.10
PDF ikon2009

2009 Årsmelding Statens naturskadefond bokmål

Type: Årsmelding |  Publisert:21.05.10
PDF ikon2009

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2009

Type: Rapport |  Publisert:08.04.10
PDF ikon2009

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2009

Type: Rapport |  Publisert:18.03.10
PDF ikon2009

Avtalemal - Utvalgte kulturlandskap

Type: Veiledning |  Publisert:27.10.09
PDF ikon2009

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2009

Type: Rapport |  Publisert:16.09.09
PDF ikon2009

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Brosjyre |  Publisert:26.06.09
PDF ikon2009

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk - prosjektoversikt 2009

Type: Rapport |  Publisert:16.06.09
PDF ikon2009

Utredninger til jordbruksavtalepartene 2009

Type: Rapport |  Publisert:23.02.09
PDF ikon2009

Økonomisk, agronomisk - økologisk !(LMDs handlingsplan)

Type: Rapport |  Publisert:05.02.09
PDF ikon2009

Totalregnskapet 2008-budsjett 2009

Type: Rapport |  Publisert:11.06.15
PDF ikon2008

Norsk PEFC skogstandard (Levende skog)

Type: Veiledning |  Publisert:05.05.15
PDF ikon2008

Prosjektoversikt utviklingstiltak innen økologisk landbruk - 2008

Type: Rapport |  Publisert:21.05.12
PDF ikon2008

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk- prosjektoversikt 2008

Type: Rapport |  Publisert:10.05.12
PDF ikon2008

2008 Årsmelding Statens naturskadefond nynorsk

Type: Årsmelding |  Publisert:10.03.11
PDF ikon2008

Prosjektoversikt klimaprogrammet 2008

Type: Rapport |  Publisert:06.07.10
PDF ikon2008

Årsmelding - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:02.07.10
PDF ikon2008

Årsmelding - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Årsmelding |  Publisert:02.07.10
PDF ikon2008

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 2008

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2008

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 1. halvår 2008

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2008

KOSTRA - Landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2008

Type: Rapport |  Publisert:24.09.09
PDF ikon2008

Årsmelding Omsetningsrådet 2008

Type: Årsmelding |  Publisert:26.06.09
PDF ikon2008

2008 Årsmelding Statens naturskadefond bokmål

Type: Årsmelding |  Publisert:26.05.09
PDF ikon2008