Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Skogfond brosjyre (nynorsk)

Type: Brosjyre |  Publisert:08.03.07
PDF ikon2007

Skogfond brosjyre (bokmål)

Type: Brosjyre |  Publisert:08.03.07
PDF ikon2007

Nytt om skogfondet ditt - blir gunstigare frå 2007 (nynorsk)

Type: Brosjyre |  Publisert:31.01.07
PDF ikon2007

Nytt om skogfondet ditt - blir gunstigere fra 2007 (bokmål)

Type: Brosjyre |  Publisert:31.01.07
PDF ikon2007

Rapport til interdepartemental arbeidsgruppe/ jordbruksforhandlingene 2007

Type: Rapport |  Publisert:18.12.06
PDF ikon2007

Totalregnskapet 2006-budsjett 2007

Type: Rapport |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2006

Prosjektoversikt - Utviklingstiltak økologisk landbruk 2006

Type: Rapport |  Publisert:21.05.12
PDF ikon2006

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk- prosjektoversikt 2006

Type: Rapport |  Publisert:10.05.12
PDF ikon2006

2006 Årsmelding Statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:10.03.11
PDF ikon2006

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 2006

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2006

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 1. halvår 2006

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2006

KOSTRA - Landbruk. En vurdering av rapporteringen for 2006

Type: Rapport |  Publisert:11.12.07
PDF ikon2006

Årsmelding Omsetningsrådet 2006

Type: Årsmelding |  Publisert:20.06.07
PDF ikon2006

Miljøvirkemidler i landbruket

Type: Rapport |  Publisert:21.03.06
PDF ikon2006

Totalregnskapet 2005-budsjett 2006

Type: Rapport |  Publisert:24.02.16
PDF ikon2005

Prosjektoversikt 2005- Utviklingstiltak økologisk landbruk

Type: Rapport |  Publisert:16.05.12
PDF ikon2005

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk - prosjektoversikt 2005

Type: Rapport |  Publisert:10.05.12
PDF ikon2005

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 2005

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2005

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 1. halvår 2005

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2005

KOSTRA - Landbruk - En vurdering av rapporteringen for 2005

Type: Rapport |  Publisert:04.12.06
PDF ikon2005

2005 Årsmelding Statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:22.11.06
PDF ikon2005

Årsmelding Omsetningsrådet 2005

Type: Årsmelding |  Publisert:14.07.06
PDF ikon2005

Rapport areal- og beitetilskudd

Type: Rapport |  Publisert:10.02.06
PDF ikon2005

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport for 2004

Type: Rapport |  Publisert:04.06.10
PDF ikon2004

2004 Årsmelding Statens naturskadefond

Type: Årsmelding |  Publisert:10.08.05
PDF ikon2004