Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Publikasjoner

Tittel År

Prosjektoversikt utviklingstiltak 2019

Type: Rapport |  Publisert:02.05.19
PDF ikon2019

Fareindikatorer ved skogsveibygging

Type: Veiledning |  Publisert:08.04.19
PDF ikon2019

Vedlegg til rapport M1161 om Pilotfasen for 'Planting av skog på nye areal som klimatiltak'

Type: Rapport |  Publisert:04.04.19
PDF ikon2019

Pilotfasen for Planting av skog på nye areal som klimatiltak - Sluttrapportering og evaluering

Type: Rapport |  Publisert:04.04.19
PDF ikon2019

Konsekvensene av å avvikle samordning mellom tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og jordbrukerens lønnsinntekt

Type: Rapport |  Publisert:18.03.19
PDF ikon2019

Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd

Type: Retningslinje |  Publisert:01.02.19
PDF ikon2019

Evaluering - Økomat - program for produktutvikling

Type: Rapport |  Publisert:29.01.19
PDF ikon2019

Prosjektoversikt 2019 - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Type: Rapport |  Publisert:25.01.19
PDF ikon2019

Veileder for risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond

Type: Veiledning |  Publisert:19.12.18
PDF ikon2019

Vedtak om fordeling av ostekvoten fra EU for 2019

Type: Rapport |  Publisert:18.12.18
PDF ikon2019

Veileder for administreringen av importvernet for planter og blomster 2019

Type: Veiledning |  Publisert:18.12.18
PDF ikon2019

Nasjonalt miljøprogram

Type: Rapport |  Publisert:23.11.18
PDF ikon2019

Veileder for såfrø og såkorn

Type: Veiledning |  Publisert:01.11.18
PDF ikon2019

Fordeling av messekvoten for 2019

Type: Rapport |  Publisert:24.09.18
PDF ikon2019

Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2018

Type: Rapport |  Publisert:05.07.20
PDF ikon2018

Sammendrag av totalregnskapet 1975-2018

Type: Rapport |  Publisert:01.07.20
Fil ikon2018

Landbruksdirektoratets årsrapport 2018

Type: Årsmelding |  Publisert:23.06.20
PDF ikon2018

Evaluering av iverksatte tiltak - tørkesommeren 2018

Type: Rapport |  Publisert:20.01.20
PDF ikon2018

Totalregnskap 2018-budsjett 2019

Type: Rapport |  Publisert:18.12.19
PDF ikon2018

Omsetningsrådets årsmelding 2018

Type: Årsmelding |  Publisert:21.06.19
PDF ikon2018

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2018

Type: Rapport |  Publisert:03.04.19
PDF ikon2018

Årsberetning 2018 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Type: Årsmelding |  Publisert:14.03.19
PDF ikon2018

Årsrapport 2018 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Type: Årsmelding |  Publisert:14.03.19
PDF ikon2018

Markedsrapport 2018

Type: Rapport |  Publisert:06.03.19
PDF ikon2018

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2018

Type: Rapport |  Publisert:06.03.19
PDF ikon2018