Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Vedtekter for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet ”Friskere geiter”

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for tilskudd til prosjekter innen Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016-2020)

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev -endrede satser for 2016- Forskrift nr 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon2009-06-10 nr 636

Soner for distriktstilskudd for kjøtt

Type: Retningslinje
PDF ikon

Veiledning RÅK-import

Type: Retningslinje
PDF ikon17/36515-1

NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

Type: Retningslinje
PDF ikonNorges offentlige utredninger 2004: 28

Fastsettelsesbrev - Forskrift nr 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om omregningsfaktorer november 2009

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 310809

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for gjennomføringen av markedsreguleringen av korn

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer om tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for ringtest - jord

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Nærmere bestemmelser om godtgjørelse av markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Regler for levering, pressing og emballering av ull

Type: Retningslinje
Dokument ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for ringtest av laboratorier som utfører jordanalyser

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Kravspesifikasjon for smør og fløte

Type: Retningslinje
PDF ikon