Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer - satser gjeldende for 2018

Type: Retningslinje
PDF ikonFOR-2009-06-10-636

NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

Type: Retningslinje
PDF ikonNorges offentlige utredninger 2004: 28

Fastsettelsesbrev - Forskrift nr 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om omregningsfaktorer november 2009

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 310809

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for gjennomføringen av markedsreguleringen av korn

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for ringtest - jord

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Nærmere bestemmelser om godtgjørelse av markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev - Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Regler for levering, pressing og emballering av ull

Type: Retningslinje
Dokument ikon 

Fastsettelsesbrev 2007 - Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Retningslinjer for ringtest av laboratorier som utfører jordanalyser

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Kravspesifikasjon for smør og fløte

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten

Type: Retningslinje
PDF ikon 

Fastsettelsesbrev av 6.8.2020 til endring av forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk (lokalforedlingskvote)

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon18/1379

Fastsettelsesbrev av 3.12.19 til endringer i § 5 i forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - nye satser for standardisert erstatning

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon18/1379-60

Fastsettelsesbrev regionale miljøtilskudd

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon

Fastsettelsesbrev av 04.07.2018 til endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Type: Fastsettelsesbrev
PDF ikon