Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – september 2010

Vi viser til § 2 i ” Oppgjørsreglene for prisutjevningsbeløp på kraftfôr per 01.07.2009”. Med verknad frå 01.06.2010 gjeld følgjande satsar for prisutjamningsbeløp for produkt av norsk opprinnelse til husdyrfôr:

Sildemjøl/fiskemjøl kr. 0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Soyamjøl kr. 242,00 pr. tonn ekskl. mva. (endra frå 354,-)
Ertestivelse kr. 0,00 pr. tonn ekskl. mva. (endra frå 477,-)
Erteskall kr. 0,00 pr. tonn ekskl. mva. (endra frå 110,-)
Avrens erter kr. 342,00 pr. tonn ekskl. mva. (endra frå 319,-)
Erteprotein kr. 0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)
Glyserol kr. 0,00 pr. tonn ekskl. mva. (uendra)

Med helsing
for Statens landbruksforvaltning

Nina Strømnes Rodem Gunnar Sandvik
seksjonssjef seniorkonsulent