Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-11

Fylkesmannens kontroll av kommunenes forvaltning på landbruksområdet.pdf

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-41

Presiseringer for avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd og RMP - søknadsåret 2018

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-24

Tilleggsrundskriv - tidligpensjon til jordbrukere

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-23

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddforskriften og formidlingsforskriften

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-01

Rundskriv- Kommentarer til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-30

Pristilskudd for ull og skinn av norsk sau

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-20

Rundskriv om husdyrproduksjon ved fradeling av tomter etter jordlova

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-08

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag mai 2016

Type: Rundskriv
PDF ikon2016-19

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Type: Rundskriv
PDF ikon2016-19

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Type: Rundskriv
PDF ikon2015-31

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2014

Type: Rundskriv
PDF ikon2013/018

Prisutjevningsbeløp kraftfôrråvarer september 2011

Type: Rundskriv
PDF ikon2011/031

Prisutjevningsbeløp kraftfôrråvarer mars 2011

Type: Rundskriv
PDF ikon2011/010

Prisutjevningsbeløp på kraftfôr - februar 2011

Type: Rundskriv
PDF ikon2011/005

Prisutjevningsbeløp på kraftfôr - januar 2011

Type: Rundskriv
PDF ikon2010/047

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – desember 2010

Type: Rundskriv
 2010/043

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – november 2010

Type: Rundskriv
 2010/041

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – oktober 2010

Type: Rundskriv
 2010/036

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – september 2010

Type: Rundskriv
 2010/035

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr - august 2010

Type: Rundskriv
PDF ikon2010/030

Prisutjamningsbeløp på kraftfôr – juni 2010

Type: Rundskriv
 2010/023

Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Type: Rundskriv
 2010/011

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon18-48

Frakttilskudd kraftfôr RS 13/1-34

Type: Rundskriv
PDF ikon13/1-34