Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om saksbehandling i saker om odelsfrigjering etter odelslova § 30 til § 32

Type: Forskrift
  

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr

Type: Forskrift
 FOR-2019-12-19-2034

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr 2018

Type: Forskrift
 FOR-2018-01-25-200

Forskrift om tilskudd til genressurstiltak for husdyr, planter og skogtrær

Type: Forskrift
 FOR-2017-12-18-2236

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

Type: Forskrift
 FOR-2017-06-23-985

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Type: Forskrift
 FOR-2012-01-17-56

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Forskrift
 FOR-2004-04-01-611

Forskrift om skogfrø og skogplanter

Type: Forskrift
 FOR-1996-03-01-291

Brukerveiledning: AGROS – elektronisk søknad og saksbehandling av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - versjon 1.8

Type: Rundskriv
PDF ikon

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap og fødsel 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften 2018-2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel 2018-2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rettelse til rundskriv 2017/30

Type: Rundskriv
PDF ikon

Instruks vedrørende reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Type: Rundskriv
PDF ikon