Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om saksbehandling i saker om odelsfrigjering etter odelslova § 30 til § 32

Type: Forskrift
  

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr

Type: Forskrift
 FOR-2019-12-19-2034

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr 2018

Type: Forskrift
 FOR-2018-01-25-200

Rundskriv 9/2012: Retningslinjer for søknader om RÅK-import.

Type: Rundskriv
PDF ikon9/2012

Rundskriv til forskrift om råvareprisutjevningen (RÅK-tilskudd): prisnedskrivning (PNS) og eksportrestitusjon (XR)

Type: Rundskriv
PDF ikon21/2013

Rundskriv - Kommentarer til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon (NB! Se rettelse til rundskrivet i separat dokument "Rettelse til rundskriv 2017/30"

Type: Rundskriv
PDF ikon2017/30

Importvernet for korn, mel og kraftfôrråvarer sesongen 2008 - 2009

Type: Rundskriv
PDF ikon2008/028

Retningslinjer til forskrift om gjødslingsplanlegging

Type: Rundskriv
Dokument ikon2003/017

Brukerveiledning: AGROS – elektronisk søknad og saksbehandling av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - versjon 1.8

Type: Rundskriv
PDF ikon

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap og fødsel 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften 2018-2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel 2018-2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rettelse til rundskriv 2017/30

Type: Rundskriv
PDF ikon

Instruks vedrørende reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Type: Rundskriv
PDF ikon