Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Type: Forskrift
 FOR-2012-01-17-56

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Forskrift
 FOR-2004-04-01-611

Forskrift om skogfrø og skogplanter

Type: Forskrift
 FOR-1996-03-01-291

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Type: Forskrift
 FOR 2018-08-01 nr.1215

Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd

Type: Forskrift
 FOR 2007-10-22 nr 1167

Forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften)

Type: Forskrift
 2020-06-23 nr 1349

Forskrift om prisnedskrivning av melk solgt til skoler og barnehager

Type: Forskrift
 2020-06-22 nr 1399

Forskrift om priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter

Type: Forskrift
 2020-06-22 nr 1398

Forskrift om kompensasjon til frivillig førtidsslakting av verpehøns

Type: Forskrift
 2020-06-22 nr 1397

Forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder

Type: Forskrift
 2020-06-22 nr. 1400

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Type: Forskrift
 2019-12-20 nr. 2082

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Type: Forskrift
PDF ikon2019-12-16-2279

Forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018

Type: Forskrift
 2018-10-26-1624

Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren

Type: Forskrift
 2016-12-07 nr 1458

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Type: Forskrift
 2015-4-30 nr 426

Tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

Type: Forskrift
 2015-04-30 nr 427

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Forskrift
 2014-12-19 nr 1817

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Forskrift
 2013-06-25-769

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Type: Forskrift
 2013-03-15-284

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-importforskriften)

Type: Forskrift
 2012-12-20 nr 1424

Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Forskrift
 2012-12-20 nr. 1417

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Type: Forskrift
 2012-06-19-592

Beregningsforskrift - erstatning ved klimabetingende skader

Type: Forskrift
 2012-01-20

Forskrift om kvoteordningen for melk

Type: Forskrift
 2011-12-23- nr.1502

Forskrift om tilskudd ved rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning (kjønns- og aldersfastsetting)

Type: Forskrift
 2011-06-21 nr 617