Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Forskrift om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på landbruksvarer

Type: Forskrift
 1998-12-17 nr 1448

Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift

Type: Forskrift
 1996-12-20 nr 1343

Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen

Type: Forskrift
 1995-06-05 nr 556

Forskrift om taksering og erstatning av naturskader

Type: Forskrift
 1995-06-02-515

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Type: Forskrift
 

Forskrifter til Reindriftsavtalen 2019/2020

Type: Forskrift
PDF ikon

Oversikt over endringer i forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser

Type: Forskrift
PDF ikon

Oversikt over endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Forskrift
PDF ikon

Oversikt over endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) 2005-2017

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

Type: Forskrift
PDF ikon

Fastsettelsesbrev endring i Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

Type: Forskrift
 

Forskrift om plantevernmidler

Type: Forskrift
 

Forskrift om endringer i diverse forskrifter om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikarestente bakterier (MRSA)

Type: Forskrift
 

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Type: Forskrift
 

Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Type: Forskrift
 

Endringsforskrift FAT 19.12.2014

Type: Forskrift
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forholdstall for disponibel kvote

Type: Forskrift
PDF ikon

Fastsettelse av endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Type: Forskrift
PDF ikon

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Type: Forskrift
 

Endringsforskrift til Tollkvoteforskriften av 15. november 2011

Type: Forskrift
 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Type: Forskrift
 

Endringsforskrift av tollkvoteforskriften av 25. okt. 2010

Type: Forskrift
PDF ikon

Kommunale forskrifter etter konsesjonslova § 7

Type: Forskrift