Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Type: Lov/avtaleverk
 2005-05-27-31

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Lov/avtaleverk
 2004-01-16 nr 05

Lov om innførsle- og utførsleregulering

Type: Lov/avtaleverk
 1997-06-06 nr 32

Jordloven: Lov om jord

Type: Lov/avtaleverk
 1995-05-12 nr 23

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Type: Lov/avtaleverk
 1994-03-25-7

Lov om odelsretten og åsetesretten

Type: Lov/avtaleverk
 1974-06-28-58

Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Lov/avtaleverk
 1970-06-26 nr 74

Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven)

Type: Lov/avtaleverk
 1936-07-10 nr. 06

Lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder

Type: Lov/avtaleverk
 

Protokoll 3 til EØS-avtalen

Type: Lov/avtaleverk