Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Oahppan- ja fuolahusvuđot bálvalusaid doarjjanjuolggadusat

Type: Retningslinje
PDF ikon

Dagsorden RUF ang retningslinjer for tilskudd til lærings- og omsorgsbaserte tjenester.pdf

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for markedsregulering av korn

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for markedsregulering av egg

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Type: Retningslinje
PDF ikon

Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for Utviklingsfondet for skogbruket

Type: Retningslinje
PDF ikon

Regelverk for pilotmidler til Inn på tunet-løftet 2

Type: Retningslinje
PDF ikon

Brukerveiledning Agros - tilskudd til landbruksvikarvirksomhet, versjon 1.1

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for kvinnerettede tiltak - RUF

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for forvaltning av Nasjonale tilretteleggingsmidler

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Nynorsk forskriftsmal regionale miljøtilskudd

Type: Retningslinje
PDF ikon

Utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold - midlertidig retningslinje

Type: Retningslinje
PDF ikon

Reindriftens utviklingsfonds midler til FoU. Handlingsplan.

Type: Retningslinje
PDF ikon

Veiledning til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for juridisk bistand - RUF

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016 - 2020)

Type: Retningslinje
PDF ikon

Strategi for forskningsstyrenes arbeid 2018-2022

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer - satser gjeldende for 2018

Type: Retningslinje
PDF ikonFOR-2009-06-10-636

Vedtekter for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelse av endringer i ordningen for utenlands bearbeiding 2013

Type: Retningslinje
PDF ikon2007-06-01 nr 580