Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016 - 2020)

Type: Retningslinje
PDF ikon

Strategi for forskningsstyrenes arbeid 2018-2022

Type: Retningslinje
PDF ikon

Vedtekter for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen

Type: Retningslinje
PDF ikon

Soner for distriktstilskudd for kjøtt

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer for fastsetting av omregningsfaktorer i prisutjevningsordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer om krav til analysesikkerhet ved kvalitetsanalyser av korn som omsettes

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelse av endringer i regelverket for tollnedsettelser 2016

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon

Retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren

Type: Retningslinje
PDF ikon

Hovedprioriteringer og retningslinjer for forskningsmidler avsatt over reindriftsavtalen

Type: Retningslinje
PDF ikon

Kvinnerettede tiltak - prioriteringer og retningslinjer

Type: Retningslinje
PDF ikon

Konvensjonen mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Type: Retningslinje
 

Områdeprotokoll til konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Type: Retningslinje
 

Reinbeitekonvensjon, Norge/Sverige, kartvedlegg 1

Type: Retningslinje
 

Høringsnotat Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev - Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsesbrev endringer i Forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 19. desember 2014

Type: Retningslinje
PDF ikon

Tollvernet for såfrø og såkorn

Type: Retningslinje
 

Satser skyssgodtgjørelse og reisetillegg

Type: Retningslinje
PDF ikon

Høringsnotat om forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Presisering av regelverket for samdrifter i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Fastsettelsbrev for forskrift 23.11.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Type: Retningslinje
PDF ikon

Utviklingsfondet for skogbruket - Retningslinjer for stipend

Type: Retningslinje
PDF ikon

Utviklingsfondet for skogbruket - Strategier og policy

Type: Retningslinje
PDF ikon