Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Rundskriv 9/2012: Retningslinjer for søknader om RÅK-import.

Type: Rundskriv
PDF ikon9/2012

Rundskriv til forskrift om råvareprisutjevningen (RÅK-tilskudd): prisnedskrivning (PNS) og eksportrestitusjon (XR)

Type: Rundskriv
PDF ikon21/2013

Retningslinjer til forskrift om gjødslingsplanlegging

Type: Rundskriv
Dokument ikon2003/017

Brukerveiledning: AGROS – elektronisk søknad og saksbehandling av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - versjon 1.8

Type: Rundskriv
PDF ikon

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap og fødsel 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2019-2020

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 2019/20

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tidligpensjon i reindriften 2018-2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel 2018-2019

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Rundskriv til forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon

Instruks vedrørende reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Type: Rundskriv
PDF ikon