Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

Type: Rundskriv
 M-3/2002

Saksbehandling av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-8

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-7

Kommentarer til regelverket for tidligpensjon til jordbrukere og retningslinjer for søknads- og saksbehandling

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-17

Tilleggsrundskriv for tilskudd til veterinærreiser - heving av tilskuddstaket for andre kostnader ved bruk av leid skyssbåt

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-16

Pristilskudd og avgifter for kjøtt 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-15

Rundskriv 2020-12 Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-12

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-10

Kommentarer til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. (pelsdyrkompensasjonsordningen)

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-1

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri

Type: Rundskriv
PDF ikon2020-09

Kommentarer til regelverk for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2020 - 4

Kommentarer til reglene i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. og Jordbruksavtalen kap. 9.2

Type: Rundskriv
PDF ikon2020 - 3

Kommentarer til forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk (2019)

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-9

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-43

Rundskriv 2019-22 Pristilskudd korn og kraftfôr

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-22

Kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen 2019

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-19

Forvaltning av tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-15

Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-11

Fylkesmannens kontroll av kommunenes forvaltning på landbruksområdet.pdf

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-41

Presiseringer for avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd og RMP - søknadsåret 2018

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-24

Tilleggsrundskriv - tidligpensjon til jordbrukere

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-23

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddforskriften og formidlingsforskriften

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-01

Pristilskudd for ull og skinn av norsk sau

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-20

Kommentarer til lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-16

Rundskriv om husdyrproduksjon ved fradeling av tomter etter jordlova

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-08