Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regelverk

Tittel Nummer

Kommentarer til regelverket for tidligpensjon til jordbrukere og retningslinjer for søknads- og saksbehandling

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-21

Kommentarer til regelverket for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-2

Forvaltning av tilskudd til drenering av jordbruksjord

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-15

Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-14

Pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-11

Pristilskudd og avgifter kjøtt 2019

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-10

Kommentarer til reglene i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. og jordbruksavtalen kap. 9.2

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-1

Pristilskudd og avgifter for melk som er levert til meieri

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-07

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri

Type: Rundskriv
PDF ikon2019-06

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2019

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-51

Nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-42

Fylkesmannens kontroll av kommunenes forvaltning på landbruksområdet.pdf

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-41

Ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-39

Kontroll av svine- og fjørfeproduksjonen 2018

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-34

Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-31

Presiseringer for avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd og RMP - søknadsåret 2018

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-24

Tilleggsrundskriv - tidligpensjon til jordbrukere

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-23

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddforskriften og formidlingsforskriften

Type: Rundskriv
PDF ikon2018-01

Pristilskudd for ull og skinn av norsk sau

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-20

Kommentarer til lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-16

Rundskriv om husdyrproduksjon ved fradeling av tomter etter jordlova

Type: Rundskriv
PDF ikon2017-08

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag mai 2016

Type: Rundskriv
PDF ikon2016-19

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Type: Rundskriv
PDF ikon2016-19

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Type: Rundskriv
PDF ikon2015-31

Rundskriv til forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2018/19

Type: Rundskriv
PDF ikon18-48