Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvoteordningen for melk - satser 2007

År: 2007

 

 

 Sats

 Overproduksjonsavgift kumelk  kr 3,20 pr. liter
 Overproduksjonsavgift geitmelk  kr 3,20 pr. liter
   
 Kjøp av kumelkkvote fra staten  kr 3,50 pr. liter
 Kjøp av geitmelkkvote fra staten  kr 3,50 pr. liter
 Gebyr ved kjøp av kvote fra staten  kr 200,- pr. innmelding
   
 Salg av kumelkkvote til staten  kr 3,50 pr. liter
 Salg av geitmelkkvote til staten (i satsningsområdene)  kr 3,50 pr. liter

 Salg av geitmelkkvote til staten
(utenfor satsningsområdene)

 kr 7,50 pr. liter

Det skal svares merverdiavgift på omsetning av kvoter