Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknad om nasjonale tilretteleggingsmiddel, med mal for prosjektomtale (word) og eigenerklæringsskjema (word)

Elektronisk:
Nasjonale tilretteleggingsmidler
Bokmål:
Dokument ikonDokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-487

01.06.20

Jordbrukets satsing i verdensarvområdene

Elektronisk:
Jordbrukets satsing i verdensarvområdene

LDIR-Ingen frist

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Elektronisk:
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

LDIR-Ingen frist

Søknad om kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus

Elektronisk:
Søknad om kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-284Ingen frist

Søknad om kompensasjon for avvikling av hold av pelsdyr

Elektronisk:
Søknad om kompensasjon for avvikling av hold av pelsdyr
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-283Ingen frist

FFL/JA - Søknad om tilskudd til utredninger og forprosjekt, med mal for prosjektbeskrivelse og intensjonsavtale

Elektronisk:
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)
Bokmål:
Dokument ikonDokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-480Ingen frist

FFL/JA - Mal for sluttrapport for tilskudd til utredninger og forprosjekt

Elektronisk:
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)
Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-486Ingen frist

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Elektronisk:
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

LDIR-Ingen frist

Utbetalingsanmodning - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Elektronisk:
Tilskudd til drenering av jordbruksjord

LDIR-Ingen frist

Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Elektronisk:
Tilskudd til drenering av jordbruksjord

LDIR-Ingen frist

Søknad om tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk

Elektronisk:
Økologisk landbruk – Tilskudd til nasjonale prosjekter – utviklingstiltak innen økologisk landbruk

LDIR-503

01.10.18

Anmodning om utbetaling Utviklingsmidler innen økologisk landbruk - tilskudd til nasjonale prosjekter

Elektronisk:
Økologisk landbruk – Tilskudd til nasjonale prosjekter – utviklingstiltak innen økologisk landbruk
Bokmål:
Nynorsk:LDIR-Ingen frist

Søknad om tilskudd - Klima- og miljøprogrammet

Elektronisk:
Tilskudd til nasjonale prosjekter - Klima- og miljøprogrammet (KMP)

LDIR-440Ingen frist

Anmodning om utbetaling - Klima- og miljøprogrammet

Elektronisk:
Tilskudd til nasjonale prosjekter - Klima- og miljøprogrammet (KMP)

Nynorsk:LDIR-Ingen frist

Søknad om tillskudd til bærekraftig bruk av plantevernmidler

Elektronisk:
Tilskudd til prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

LDIR-460Ingen frist

Utbetalingsanmodning - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Elektronisk:
Tilskudd til prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

LDIR-Ingen frist

Søknad om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Elektronisk:
Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

LDIR-466Ingen frist

Søknad om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Elektronisk:
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

LDIR-155

01.02.19

Søknad om tilskudd til genresurstiltak

Elektronisk:
Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær

LDIR-442Ingen frist

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (Elektronisk søknad anbefalt)

Elektronisk:
Tilskudd til sykdomsavløsning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-151Ingen frist

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Elektronisk:
Tilskudd til siidaandeler og tamreilag
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-653

31.05.21

Melding om reindrift

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-651

12.04.19

Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet

Elektronisk:
Endre kontonummer elektronisk

LDIR-056Ingen frist

Søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd

Elektronisk:
Søk om regionalt miljøtilskudd

LDIR-Regionale frister

Skjema for innmelding av resept/reseptendring (XR, PNS)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-710Ingen frist