Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Endringsskjema for kontonummer som benyttes i utbetaling av produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd

Elektronisk:
Endre kontonummer elektronisk
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-056Ingen frist

Søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd

Elektronisk:
Søk om regionalt miljøtilskudd

LDIR-Regionale frister

Rapportering av lokalt foredlet melk

Elektronisk:
Rapportering til Leveransedatabasen
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-860

01.02.17

Søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Elektronisk:
Søk om produksjonstilskudd i jordbruket

LDIR-060

15.03.18

15.10.18

Søknad om utleie av grunnkvote i melkeproduksjon

Elektronisk:
Leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-507

01.10.18

Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-261Regionale frister

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-278Ingen frist

Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikonEngelsk:
PDF ikon
LDIR-726Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-730Ingen frist

Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon


Engelsk:
PDF ikon
LDIR-731Ingen frist

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-108Ingen frist

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-110Ingen frist

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-151Ingen frist

Søknad om tilskot til landbruksvikar for avløysarlag


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-153Ingen frist

Rapportering av landbruksvikarvirksomhet i avløserlag


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-154Ingen frist

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-0160Ingen frist

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe potet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-271

31.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe korn


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-272

31.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grønnsaker


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-273

31.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-274

31.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr (salgsproduksjon)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-275

31.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe bær


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-276

31.10.17

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe frukt


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-277

31.10.17

Søknad om erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet


Bokmål:
PDF ikon
SLF-279Ingen frist

Søknad om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebeseting grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-281Ingen frist