Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

FFL/JA - Søknad om tilskudd til utredninger og forprosjekt, med mal for prosjektbeskrivelse og intensjonsavtale (Word)

Elektronisk:
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)
Bokmål:
Dokument ikonDokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-480Ingen frist

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Elektronisk:
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

LDIR-Ingen frist

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Elektronisk:
Tilskudd til drenering av jordbruksjord

LDIR-Ingen frist

Søknad om tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk

Elektronisk:
Økologisk landbruk – søk tilskudd til nasjonale prosjekter

LDIR-503

01.10.18

Søknad om tilskudd - Klima- og miljøprogrammet

Elektronisk:
Tilskudd til nasjonale prosjekter - Klima- og miljøprogrammet (KMP)

LDIR-440Ingen frist

Søknad om tillskudd til bærekraftig bruk av plantevernmidler

Elektronisk:
Søk om tilskudd til prosjekter for bærekraftig bruk av plantevernmidler

LDIR-460Ingen frist

Søknad om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Elektronisk:
Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

LDIR-466Ingen frist

Søknad om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Elektronisk:
Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

LDIR-155

01.02.19

Søknad om tilskudd til genresurstiltak

Elektronisk:
Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær

LDIR-442Ingen frist

Kompetanseutvikling i landbruket (KIL). Søknad om tilskudd (elektronisk) og mal for prosjektbeskrivelse (Word)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)
Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-950

07.01.19

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (Elektronisk søknad anbefalt)

Elektronisk:
Tilskudd til sykdomsavløsning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-151Ingen frist

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Elektronisk:
Tilskudd til siidaandeler og tamreilag
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-653

31.05.19

Melding om reindrift

Elektronisk:
Melding om reindrift
Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-651

12.04.19

Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet

Elektronisk:
Endre kontonummer elektronisk

LDIR-056Ingen frist

Søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd

Elektronisk:
Søk om regionalt miljøtilskudd

LDIR-Regionale frister

Skjema for innmelding av resept/reseptendring (XR, PNS)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-710Ingen frist

Søknadsskjema A for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-713Ingen frist

Søknadsskjema A for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-715Ingen frist

Rapportering av lokalt foredlet melk

Elektronisk:
Innrapportering av lokalforedlet melk
Bokmål:
LDIR-860

15.04.19

15.07.19

15.10.19

01.02.20

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Elektronisk:
Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

LDIR-060

15.03.19

15.10.19

Søknad om utleie av grunnkvote i melkeproduksjon

Elektronisk:
Leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-507

01.10.19

Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-261Regionale frister

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-278Ingen frist

Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikonEngelsk:
PDF ikon
LDIR-726Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-730Ingen frist