Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Rapportering av skogfond og måleopplysninger


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-918Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Innmelding av areal og søknad om tilsagn på tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-922Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Anmodning om utbetaling av tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-923Ingen frist

Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskapNynorsk:
PDF ikonLDIR-926Regionale frister

Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-927Ingen frist

Rapport - Skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-928Ingen frist

Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-930

30.11.20

Utbetalingsanmodning tilskudd til drift med taubane, hest o.a.


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-931

30.11.20

Anmodning om utbetaling - Kompetanseutvikling i landbruket (KIL)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-951Ingen frist

Sluttrapport - Kompetanseutvikling i landbruket (KIL)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-952Ingen frist

Veterinærvaktskjema for 2020


Bokmål:
Excel ikon
LDIR-Ingen frist

Pilotbeskrivelse - Inn på tunet-løftet 2


Bokmål:
Dokument ikon
LDIR-Ingen frist

929Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-Ingen frist

Rapport - Tilskudd til drenering av jordbruksjord


Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-Ingen frist

Sluttrapport - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler


Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-Ingen frist

Sluttrapport - Klima- og miljøprogrammet


Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-Ingen frist

Sluttrapport - Utviklingstiltak innen økologisk landbruk


Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-Ingen frist