Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Refusjon av kursavgift - Reindriftens utviklingsfond


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-670Ingen frist

Søknad om tilskudd ved etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-671Ingen frist

Søknad om tilskudd ved etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-671Ingen frist

Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-672Ingen frist

Søknad om tilskudd til juridisk bistand for reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-673Ingen frist

Søknadsskjema for islandshest


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-705Ingen frist

Skjema for innmelding av prognose for søknadskvantum (XR, PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-708Ingen frist

Søknadsskjema B for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-714Ingen frist

Søknadsskjema B for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-716Ingen frist

Søknadsskjema for utenlands bearbeiding


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-719Ingen frist

Søknad om tillatelse til innenlandsk bearbeiding


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-720Ingen frist

Rapportering av direktesalg av egg


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-760

01.06.19

Søknad om felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-800

01.10.20

Søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-801

01.10.20

Skjema for salg av grunnkvote GEIT


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-802

01.08.20

Skjema for salg av grunnkvote KU


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-803

31.03.20

Skjema for samtykke fra panthaver ved salg av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-804

01.08.20

Skjema for privat omsetning av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-805

01.08.20

31.03.20

Søknad om konsesjon ved etablering av purkering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-807Ingen frist

Søknad om konsesjon ved leie eller overtakelse av anlegg med konsesjonsregulert produksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-809Ingen frist

Erklæring om opphør av kvoteleie


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-810

01.10.20

Søknad om innmelding av grunnkvote i foretak


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-811

01.10.20

Søknad om utmelding av grunnkvote fra foretak


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-812

01.10.20

Påmelding for å delta i oppkjøpsordning for kumelkkvote 2020


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-813

31.03.20

Revisjons- og kontrollskjema for omsetnings-, forsknings- og overproduksjonsavgift for melk


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-816Ingen frist