Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknad tilskudd til genressurser

Elektronisk:
Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-442Ingen frist

Kompetanseutvikling i landbruket (KIL), elektronisk søknad om tilskudd og mal for prosjektbeskrivelse

Elektronisk:
Søk om tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)
Bokmål:
Dokument ikon
Nynorsk:
Dokument ikonLDIR-950

07.01.19

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. (Elektronisk søknad anbefalt)

Elektronisk:
Tilskudd til sykdomsavløsning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-151Ingen frist

Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet

Elektronisk:
Endre kontonummer elektronisk

LDIR-056Ingen frist

Søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd

Elektronisk:
Søk om regionalt miljøtilskudd

LDIR-Regionale frister

Skjema for innmelding av resept/reseptendring (XR, PNS)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-710Ingen frist

Søknadsskjema A for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-713Ingen frist

Søknadsskjema A for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)

Elektronisk:
Søk om tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-715Ingen frist

Rapportering av lokalt foredlet melk

Elektronisk:
Innrapportering av lokalforedlet melk
Bokmål:
LDIR-860

15.05.18

15.07.18

15.10.18

01.02.19

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Elektronisk:
Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

LDIR-060

15.03.19

15.10.18

Søknad om utleie av grunnkvote i melkeproduksjon

Elektronisk:
Leie av melkekvoter
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-507

01.10.18

Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
LDIR-261Regionale frister

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-278Ingen frist

Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikonEngelsk:
PDF ikon
LDIR-726Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-730Ingen frist

Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon


Engelsk:
PDF ikon
LDIR-731Ingen frist

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-108Ingen frist

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-110Ingen frist

Søknad om tilskot til landbruksvikar for avløysarlag


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-153

Rapportering av landbruksvikarvirksomhet i avløserlag


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-154

01.02.18

01.06.18

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-0160Ingen frist

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe potet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-271

31.10.18

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe korn


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-272

31.10.18

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grønnsaker


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-273

31.10.18

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-274

31.10.18