Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-851Ingen frist

Rapporteringsskjema med varekode og tilskuddssatser for norsk ull og skinn


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-859Ingen frist

Søknad om lokalforedlingskvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-861Ingen frist

Melding om foryngelseshogst i Marka - Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-900Ingen frist

Søknad om bygging av landbruksvei


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-902Ingen frist

Søknad om tilskudd til vegbygging


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-903Ingen frist

Regnskapssammendrag for skogsveianlegg


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-904Ingen frist

Anvisningsskjema kommunale rentemidler


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-905Ingen frist

Anvisningsskjema fylkesvise rentemidler


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-906Ingen frist

Utbetaling fra skogfond til diverse formål


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-907Ingen frist

Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer


Bokmål:
PDF ikon(1.8 MB)
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-908Ingen frist

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-909Ingen frist

Grøfting og gjødsling


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-910Ingen frist

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-911Ingen frist

Resultatkartlegging foryngelsesfelt


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-912Ingen frist

Bygging av skogsveger - Resultatkontroll


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-913Ingen frist

Resultatkontroll - Forskrift om skogbehandling og skogdrift i Marka


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-914Ingen frist

Rentemidler av skogfond - Budsjett


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-915Ingen frist

Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-916Ingen frist

Søknad om tilskudd til tynning


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-917Ingen frist

Rapportering av skogfond og måleopplysninger


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-918Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Innmelding av areal og søknad om tilsagn på tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-922Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Anmodning om utbetaling av tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-923Ingen frist

Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskapNynorsk:
PDF ikonLDIR-926Regionale frister

Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-927Ingen frist