Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Rentemidler av skogfond - Budsjett


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-915Ingen frist

Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-916Ingen frist

Søknad om tilskudd til tynning


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-917Ingen frist

Rapportering av skogfond og måleopplysninger


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-918Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Innmelding av areal og søknad om tilsagn på tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-922Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Anmodning om utbetaling av tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-923Ingen frist

Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskapNynorsk:
PDF ikonLDIR-926Regionale frister

Rapportering av slakt - august 2018


Bokmål:
PDF ikonExcel ikon
LDIR-Ingen frist

Veterinærvaktskjema for 2018


Bokmål:
Excel ikon
LDIR-Ingen frist