Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-356Ingen frist

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-359Ingen frist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-360Ingen frist

Jordleiepriser 2017


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-361Ingen frist

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-430Ingen frist

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-431Ingen frist

Søknad om tilskudd - Klima- og miljøprogrammet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-440Ingen frist

Sluttrapport - Klima- og miljøprogrammet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-441Ingen frist

søknad tilskudd til genressurser


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-442Ingen frist

Søknad om tilskudd til drenering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-443Ingen frist

Plan for drenering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-444Ingen frist

Miljøvurdering av drenering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-445Ingen frist

Anmodning om utbetaling - Klima- og miljøprogrammet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-446Ingen frist

Sluttrapport - tilskudd til genressurstiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-447Ingen frist

Søknad om tillskudd til bærekraftig bruk av plantevernmidler


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-460Ingen frist

Sluttrapport for bærekraftig bruk av plantevernmidler


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-461Ingen frist

Søknad om midler til klimatiltak i jordbruket


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-470Ingen frist

Søknad om FFL/JA-midler til utredning eller forprosjekt


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-480Ingen frist

Rapporteringsskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-481Ingen frist

Revisjons- og kontrollskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-482Ingen frist

Rapport til prosjekter innen økologisk landbruk


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-502Ingen frist

Søknad om tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-503

15.09.17

Søknad om reinmerke


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-650Ingen frist

Søknad om registrering av reinmerke


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-650Ingen frist

Melding om reindrift


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-651

10.05.17