Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknad om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Elektronisk:
Søk landbrukserstatning
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-278Ingen frist

Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikonEngelsk:
PDF ikon
LDIR-726Ingen frist

Søknad om tollkvote

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-730Ingen frist

Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer

Elektronisk:
Søk om tollnedsettelse på landbruksvarer
Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon


Engelsk:
PDF ikon
LDIR-731Ingen frist

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-108Ingen frist

Søknad om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk (2019)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-110

30.04.19

31.08.19

31.10.19

31.01.20

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-0160Ingen frist

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe potet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-271

31.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe korn


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-272

31.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grønnsaker


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-273

31.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-274

31.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr (salgsproduksjon)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-275

31.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe bær


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-276

31.10.19

Søknad om erstatning ved avlingssvikt - vekstgruppe frukt


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-277

31.10.19

Søknad om erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet


Bokmål:
PDF ikon
SLF-279Ingen frist

Søknad om tilskudd for tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-280Ikke fastslått

Søknad om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebeseting grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-281Ingen frist

Plan for riving og opprydding av pelsdyrhus


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-286Ingen frist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-356Ingen frist

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-359Ingen frist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-360Ingen frist

Jordleigeprisar 2020


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-361

24.03.20

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-431Ingen frist

Sluttrapport - Klima- og miljøprogrammet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-441Ingen frist

Sluttrapport - tilskudd til genressurstiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-447Ingen frist