Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Melding om reindrift


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-651

10.04.18

Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-652

15.04.18

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-653

10.04.18

Godkjenning av gjeterhytte i reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-654Ingen frist

Søknad om midler til kvinnerettede tiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-656

01.04.17

Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-657Ingen frist

Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-657Ingen frist

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-658Ingen frist

Tilskudd til rapportering av slaktet rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-659Ingen frist

Refusjonskrav - frakt av reinslakt / levende dyr


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-660Ingen frist

Tilskudd til distrikter og tamreinlag


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-662Ingen frist

Tilskudd til feltbarnehage i reindrift


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-663Ingen frist

Søknadsskjema til forskrift om pramming av rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-664Ingen frist

Søknadsskjema til individmerking av rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-665Ingen frist

Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-667Ingen frist

Søknadsskjema for tilskudd til foring og flytting av rein som følge av stengte konvensjonsbeiter


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-668Ingen frist

Refusjon av kursavgift - Reindriftens utviklingsfond


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-670Ingen frist

Søknadsskjema for islandshest


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-705Ingen frist

Skjema for innmelding av prognose for søknadskvantum (XR, PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-708Ingen frist

Søknadsskjema B for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-714Ingen frist

Søknadsskjema B for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-716Ingen frist

Søknadsskjema for utenlands bearbeiding


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-719Ingen frist

Rapportering av direktesalg av egg


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-760

01.06.19

Søknad om felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-800

01.10.18

Søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-801

01.10.18