Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-653

10.05.17

Godkjenning av gjeterhytte i reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-654Ingen frist

Søknad om forskningsmidler 2018 - Reindriftens utviklingsfond


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-655Ingen frist

Søknad om midler til kvinnerettede tiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-656

01.04.17

Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-657Ingen frist

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-658Ingen frist

Tilskudd til rapportering av slaktet rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-659Ingen frist

Refusjonskrav - frakt av reinslakt / levende dyr


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-660Ingen frist

Tilskudd til distrikter og tamreinlag


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-662Ingen frist

Tilskudd til feltbarnehage i reindrift


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-663Ingen frist

Forskrift om pramming


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-664Ingen frist

Søknadsskjema til individmerking av rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-665Ingen frist

Søknadsskjema for islandshest


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-705Ingen frist

Skjema for innmelding av prognose for søknadskvantum (XR, PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-708Ingen frist

Skjema for innmelding av resept/reseptendring (XR, PNS)


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-710Ingen frist

Søknadsskjema A for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-713Ingen frist

Søknadsskjema B for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-714Ingen frist

Søknadsskjema A for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-715Ingen frist

Søknadsskjema B for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-716Ingen frist

Søknadsskjema for utenlands bearbeiding


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-719Ingen frist

Rapportering av direktesalg av egg


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-760

01.06.18

Søknad om felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-800

01.10.18

Søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-801

01.10.18

Skjema for salg av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-803

01.08.17

Skjema for samtykke fra panthaver ved salg av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-804

01.08.17