Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-359Ingen frist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-360Ingen frist

Jordleigeprisar 2020


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-361

24.03.20

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-431Ingen frist

Sluttrapport - tilskudd til genressurstiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-447Ingen frist

Rapporteringsskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-481Ingen frist

Revisjons- og kontrollskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-482Ingen frist

Avgiftsgrunnlag for forskningsavgift på vegetabiler og honning - direktesalg


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-484Ingen frist

Rapport til prosjekter innen økologisk landbruk


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-502Ingen frist

Anmodning om utbetaling Utviklingsmidler innen økologisk landbruk - tilskudd til nasjonale prosjekter


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-505Ingen frist

Søknad om reinmerke


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-650Ingen frist

Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-652

15.04.19

Godkjenning av gjeterhytte i reindriften


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-654Ingen frist

Søknad til Reindriftens Utviklingsfond om midler til forskning og formidling


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-655

14.08.20

Søknad om midler til kvinnerettede tiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-656

01.04.17

Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-657Ingen frist

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-658Ingen frist

Tilskudd til rapportering av slaktet rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-659Ingen frist

Refusjonskrav - frakt av reinslakt / levende dyr


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-660Ingen frist

Søknad om tilskudd til distrikter og tamreinlag


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-662Ingen frist

Tilskudd til feltbarnehage i reindrift


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-663Ingen frist

Søknadsskjema til forskrift om pramming av rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-664Ingen frist

Søknadsskjema til individmerking av rein


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-665Ingen frist

Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-667Ingen frist

Søknadsskjema for tilskudd til foring og flytting av rein som følge av stengte konvensjonsbeiter


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-668Ingen frist