Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Rapport og anmodning om utbetaling - Drenering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-448Ingen frist

Anmodning om utbetaling - Klima- og miljøprogrammet


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-449Ingen frist

Sluttrapport for bærekraftig bruk av plantevernmidler


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-461Ingen frist

Anmodning om utbetaling - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-462Ingen frist

Rapporteringsskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-481Ingen frist

Revisjons- og kontrollskjema forskningsavgift på vegetabiler og honning


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-482Ingen frist

Rapporteringsskjema Avgiftsgrunnlag for forskningsavgift på vegetabiler og honning - direktesalg 2018


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-484Ingen frist

Rapport til prosjekter innen økologisk landbruk


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-502Ingen frist

Anmodning om utbetaling Utviklingsmidler innen økologisk landbruk - tilskudd til nasjonale prosjekter


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikon



LDIR-505Ingen frist

Søknad om reinmerke


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-650Ingen frist

Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-652

15.04.19

Godkjenning av gjeterhytte i reindriften


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-654Ingen frist

Søknad om midler til kvinnerettede tiltak


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-656

01.04.17

Søknad om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-657Ingen frist

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-658Ingen frist

Tilskudd til rapportering av slaktet rein


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-659Ingen frist

Refusjonskrav - frakt av reinslakt / levende dyr


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-660Ingen frist

Søknad om tilskudd til distrikter og tamreinlag


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-662Ingen frist

Tilskudd til feltbarnehage i reindrift


Bokmål:
PDF ikon


Samisk:
PDF ikon

LDIR-663Ingen frist

Søknadsskjema til forskrift om pramming av rein


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-664Ingen frist

Søknadsskjema til individmerking av rein


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-665Ingen frist

Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-667Ingen frist

Søknadsskjema for tilskudd til foring og flytting av rein som følge av stengte konvensjonsbeiter


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-668Ingen frist

Søknad om tilskudd etter forskrift for Reindriftens utviklingsfond §1-6 andre ledd


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-669Ingen frist

Refusjon av kursavgift - Reindriftens utviklingsfond


Bokmål:
PDF ikon




LDIR-670Ingen frist