Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Søknadsskjema B for eksportrestitusjon til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (XR)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-714Ingen frist

Søknadsskjema B for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS)


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-716Ingen frist

Søknadsskjema for utenlands bearbeiding


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-719Ingen frist

Rapportering av direktesalg av egg


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-760

01.06.19

Søknad om felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-800

01.10.19

Søknad om oppløsning av felles melkeproduksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-801

01.10.19

Skjema for salg av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-803

01.08.19

Skjema for samtykke fra panthaver ved salg av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-804

01.08.19

Skjema for privat omsetning av grunnkvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-805

01.08.19

Søknad om konsesjon ved etablering av purkering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-807Ingen frist

Søknad om konsesjon ved leie eller overtakelse av anlegg med konsesjonsregulert produksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-809Ingen frist

Erklæring om opphør av kvoteleie


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-810

01.10.19

Søknad om innmelding av grunnkvote i foretak


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-811

01.10.19

Søknad om utmelding av grunnkvote fra foretak


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-812

01.10.19

Revisjons- og kontrollskjema for omsetnings-, forsknings- og overproduksjonsavgift for melk


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-816Ingen frist

Revisjons- og kontrollskjema for omsetnings- og forskningsavgift for egg


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-817

15.02.19

Rapportering av slakt - november 2019


Bokmål:
Dokument ikonFil ikon
LDIR-830Ingen frist

Rapportering av slakt, fjørfe - gjeldende fra 1. januar 2018


Bokmål:
Excel ikon
LDIR-831Ingen frist

Søknad om tilskudd til fruktlager


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-850

15.02.19

Godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-851Ingen frist

Rapporteringsskjema med varekode og tilskuddssatser for norsk ull og skinn


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-859Ingen frist

Søknad om lokalforedlingskvote


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-861Ingen frist

Melding om foryngelseshogst i Marka - Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-900Ingen frist

Søknad om bygging av landbruksvei


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-902Ingen frist

Søknad om tilskudd til vegbygging


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-903Ingen frist