Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-356Ingen frist

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-359Ingen frist

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-360Ingen frist

Søknad om konsesjon ved etablering av purkering


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-807Ingen frist

Søknad om konsesjon ved leie eller overtakelse av anlegg med konsesjonsregulert produksjon


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-809Ingen frist

Søknad om midlertidig konsesjon etter husdyrkonsesjonsforskriften § 9b


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-819Ingen frist