Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjema

TittelNummerFrist

Regnskapssammendrag for skogsveianlegg


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-904Ingen frist

Utbetaling fra skogfond til diverse formål


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-907Ingen frist

Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer


Bokmål:
PDF ikon(1.8 MB)
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-908Ingen frist

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-909Ingen frist

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-911Ingen frist

Bygging av skogsveger - Resultatkontroll


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-913Ingen frist

Resultatkontroll - Forskrift om skogbehandling og skogdrift i Marka


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-914Ingen frist

Rentemidler av skogfond - Budsjett


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonSLF-915Ingen frist

Rapportering av skogfond og måleopplysninger


Bokmål:
PDF ikon
Nynorsk:
PDF ikonLDIR-918Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Innmelding av areal og søknad om tilsagn på tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-922Ingen frist

Pilotprosjekt i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland - Anmodning om utbetaling av tilskudd til planting av skog - klimatiltak


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-923Ingen frist

Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-927Ingen frist

Rapport - Skogbruksplanlegging med miljøregistrering


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-928Ingen frist

Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-930

30.11.20

929Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020


Bokmål:
PDF ikon
LDIR-Ingen frist