Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

R 404 KU - Salg av kvoter 2009, strukturfordeling

Publisert dato: 20.05.11
PDF ikon2009

R 404 GEIT - Salg av kvoter 2009, strukturfordeling

Publisert dato: 20.05.11
PDF ikon2009

R 503 KU - Leie av kvote 2009, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 502 KU - Leie av kvote 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 403 KU - Salg av kvote 2009, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 403 GEIT - Salg av kvote 2009, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 402 KU - Salg av kvote 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 402 GEIT - Salg av kvote 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 204 KU - Kvoter 2009, strukturfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 203 KU - Kvoter 2009, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 204 GEIT - Kvoter 2009, strukturfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 203 GEIT - Kvoter 2009, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 202 KU - Kvoter 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

R 202 GEIT - Kvoter 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

KU - Samdrifter 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

GEIT - Samdrifter 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

KU - Nyetablering 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

GEIT - Nyetablering 2009, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2009

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. 2009

Publisert dato: 04.06.10
PDF ikon2009

Melk til lokal foredling (liter) i 2009, totalt og fordelt per fylke

Publisert dato: 26.05.10
 2009

Resultater av auksjoner gjennomført i 2009

Publisert dato: 08.04.10
PDF ikon2009

Eggleveranser (kg) til listeførte eggpakkerier pr. måned

Publisert dato: 24.02.10
 2009

Produsert mengde kjøtt 2003 - 2009

Publisert dato: 22.02.10
 2009

Råvareforbruk til kraftfôrproduksjon 2009

Publisert dato: 10.02.10
PDF ikon2009

Salg av kraftfôr 4. kvartal 2009

Publisert dato: 20.01.10
PDF ikon2009