Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

R 403 GEIT - Salg av kvote 2008, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 402 KU - Salg av kvote 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 402 GEIT - Salg av kvote 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 204 GEIT - Kvoter 2008, strukturfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 204 KU - Kvoter 2008, strukturfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 203 KU - Kvoter 2008, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 203 GEIT - Kvoter 2008, kommuneoversikt

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 202 KU - Kvoter 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

R 202 GEIT - Kvoter 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

KU - Nyetablering 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

KU - Samdrifter 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

GEIT - Samdrifter 2008, fylkesfordeling

Publisert dato: 19.05.11
PDF ikon2008

Resultat av auksjoner 2008

Publisert dato: 08.04.10
PDF ikon2008

Jordleiepriser 2008

Publisert dato: 09.11.09
 2008

Erstatning fordelt på skadeårsak 2008

Publisert dato: 29.05.09
PDF ikon2008

Naturskadeerstatning 2008 fordelt fylkesvis

Publisert dato: 29.05.09
PDF ikon2008

Melk til lokal foredling (liter) i 2008, totalt og fordelt per fylke

Publisert dato: 25.05.09
 2008

Kvoteutnyttelse karbohydratråvarer til kraftfôr 2007/2008

Publisert dato: 29.09.08
PDF ikon2008

Kvoteutnyttelse matkorn 2007/2008

Publisert dato: 29.09.08
PDF ikon2008

Eggleveranser (kg) til godkjente pakkerier pr. måned

Publisert dato: 04.03.08
 2008

Statistikk om slakt, kjøtt og ull - Leveranseregisteret for slakt

Publisert dato: 03.11.04
 2008

Strukturfordeling kvoter kumelk - 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Kjøp av økologisk melkekvote 2006 og 2007 - tabell

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Strukturfordeling kjøpere av ekstraordinær økologisk kvote kumelk - 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Kjøp av økologisk kvote ekstraordinær salgsrunde kumelk - 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007