Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Fylkesoversikt salg kumelk 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Fylkesoversikt omsetning av kumelkkvote 2007 - endelige tall

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Fylkesoversikt omsetning av geitemelkkvoter 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Fylkesoversikt kjøp kumelkkvote foreløpig 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Fylkesfordeling kvoter kumelk - 2007

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2007

Kvoteutnyttelse matkorn 2006/2007

Publisert dato: 12.06.09
PDF ikon2007

Melk til lokal foredling (liter) i 2007, totalt og fordelt per fylke

Publisert dato: 25.05.09
 2007

Antall sau på beite i 2007, fylkesvis fordeling - Organisert beitebruk

Publisert dato: 29.05.08
PDF ikon2007

Jordleiepriser 2007

Publisert dato: 26.06.07
 2007

Eggleveranser (kg) til godkjente pakkerier pr. måned

Publisert dato: 21.02.07
 2007

Utvikling i kvote leveranse og kvoteoppfyllelse kumelk 1983 - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Utvikling i kvote leveranse og kvoteoppfyllelse - geitemelk 1983 - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Strukturfordeling salg av kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Strukturfordeling kvoter kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Strukturfordeling kvoter geitemelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Samdrifter kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Salg av kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Salg av kvote geitemelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kjøp og salg av kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kjøp og salg av kvote geitemelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kjøp av økologisk kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Fylkesfordeling kvoter kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kvoteutnyttelse karbohydratråvarer til kraftfôr 2005/2006

Publisert dato: 12.06.09
PDF ikon2006

Melk til lokal foredling (liter) i 2006, totalt og fordelt per fylke

Publisert dato: 25.05.09
 2006

Eggleveranser (kg) til godkjente pakkerier pr. måned

Publisert dato: 21.02.06
 2006