Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Utvikling i kvote leveranse og kvoteoppfyllelse kumelk 1983 - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Utvikling i kvote leveranse og kvoteoppfyllelse - geitemelk 1983 - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Strukturfordeling salg av kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Strukturfordeling kvoter kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Strukturfordeling kvoter geitemelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Samdrifter kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Salg av kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Salg av kvote geitemelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kjøp og salg av kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kjøp og salg av kvote geitemelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kjøp av økologisk kvote kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Fylkesfordeling kvoter kumelk - 2006

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2006

Kvoteutnyttelse karbohydratråvarer til kraftfôr 2005/2006

Publisert dato: 12.06.09
PDF ikon2006

Melk til lokal foredling (liter) i 2006, totalt og fordelt per fylke

Publisert dato: 25.05.09
 2006

Eggleveranser (kg) til godkjente pakkerier pr. måned

Publisert dato: 21.02.06
 2006

Samdrift

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Salg - Fylke og kommuneoversikt - ku

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Salg av kvote kumelk - 2005

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Salg av kvote geitemelk - 2005

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Salg - strukturfordeling ku 2005

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Salg - strukturfordeling geit 2005

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Salg - Fylke og kommuneoversikt - geit

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Oppslutning om salg, ku 1997-2005

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Oppslutning om salg geit 1997-2005

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Kvoter og leveranser av kumelk 1983 - 2005

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2005