Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Fylkesvis oversikt kvoter og leveranser geitemelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Fylkesoversikt kjøp og salg av kvote kumelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Strukturutvikling kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Strukturutvikling geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Sal av kvote kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2003

Sal av kvote geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2003

Produsentar, kvotar og leveransar geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kvotar og leveransar av geitemjølk 1983-2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kvotar og leveransar kumjølk 1983-2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kjøp og salg av kvote kumjølk 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kjøp og sal av kvote geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Fylkesoversikt produsentar, kvote og leveranse kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Strukturutvikling kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Sal av kvote - kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2002

Sal av kvote - geitemjølk

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2002

Kvotar og leveransar av kumjølk 1983-2002

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Kvotar og leveransar av geitemjølk1983-2002

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Kjøp av kvote ku- og geitemjølk

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2002

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Geografisk fordeling av kvotar og leveransar geitmjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Fylkesvis oversikt produsentar, kvotar, leveransar kumjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Fylkesvis oversikt produsentar, kvotar, leveransar geitemjølk

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2002

Salg av kumelkkvoter 2001

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2001