Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Statistikk


Tittel År

Kjøp - Fylke og kommuneoversikt Ku

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Kjøp - Fylke og kommuneoversikt geit

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2005

Eggleveranser (kg) til godkjente pakkerier pr. måned

Publisert dato: 08.12.05
 2005

Strukturoversikt salg av kvote kumelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Strukturoversikt salg av kvote geitemelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Salg av kvote kumelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Salg av kvote geitemelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Regionsoversikt kjøp og salg av kvote geitemelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Oppslutning om salg, ku 1997-2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Oppslutning om salg, geit 1997-2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Kumjølk - kvoter og leveranser 1983-2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Kommuneoversikt kjøp og salg av kvote kumelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Kommuneoversikt kjøp og salg av kvote geitemelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Geitemjølk - kvoter og leveranser 1983-2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Fylkesvis oversikt over kvoter og leveranser av kumelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Fylkesvis oversikt kvoter og leveranser geitemelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
PDF ikon2004

Fylkesoversikt kjøp og salg av kvote kumelk - 2004

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2004

Strukturutvikling kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Strukturutvikling geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Sal av kvote kumjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2003

Sal av kvote geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Excel ikon2003

Produsentar, kvotar og leveransar geitemjølk - 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kvotar og leveransar av geitemjølk 1983-2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kvotar og leveransar kumjølk 1983-2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003

Kjøp og salg av kvote kumjølk 2003

Publisert dato: 10.05.10
Dokument ikon2003